(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Descarregar

La proposta de resolució

Compartir

   
 • LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  Quina estructura té?

   

  Presentar o interposar?

  1 presentar

  En el llenguatge administratiu i jurídic cal restringir lús del verb interposar als casos en què es fa referència a lacció de ‘formalitzar un recurs legal’.

  • Podeu interposar un recurs contra aquesta resolució en el termini d’un mes.


  Per a la resta de documents administratius hem de fer servir els verbs formular o presentar.

  • LAjuntament va interposar una sol·licitud de pròrroga.
  • LAjuntament va presentar una sol·licitud de pròrroga.


  Recordeu que el verb interposar segueix lestructura interposar + un recurs + contra una resolució. Per tant, el complement directe és un recurs, i la resolució contra la qual s’interposa el recurs ha danar precedida necessàriament de la preposició contra.

  • L’adjudicatària ha interposat un recurs a l’acord del Ple.
  • L’adjudicatària ha interposat un recurs contra l’acord del Ple.

   

  En data o amb data?

  2 en data

  Recordeu que les dues formes són correctes, però tenen significats diferents. Lexpressió amb data indica la data que consta escrita en la datació del document:

  • Avui hem rebut el vostre ofici amb data 6 de novembre.

  En canvi, en data fa referència al dia en què es presenta o es rep el document:

  • En data 26 de novembre vam rebre el vostre ofici.

  Per tant, ens podem trobar amb una frase que contingui alhora les dues formes:

  • En data 26 de novembre vam rebre el vostre ofici amb data 22 del mateix mes.

   

  Dacord amb o de conformitat amb?

  3 D’acord amb

  Les dues formes són correctes.

   D’acord amb:

  • D’acord amb el que disposa l’Estatut d'autonomia de Catalunya, [...].

  De conformitat amb:

  • De conformitat amb el que disposa l’Estatut d'autonomia de Catalunya, [...].

   

  En català, tenim altres formes sinònimes per introduir, en els documents administratius, la informació en què ens basem. Són les següents:

  Conformement a:

  • Conformement al que disposa l’Estatut d’autonomia de Catalunya, [...].

  Conforme a:

  • Conforme al que disposa l’Estatut d’autonomia de Catalunya, [...].

  En virtut de:

  • En virtut del que disposa l’Estatut d’autonomia de Catalunya, [...].

  Segons:

  • Segons el que disposa l’Estatut d’autonomia de Catalunya, [...].

   

  Què notifiquem, la persona o la resolució?

  4 Notificar

  El verb notificar ha de seguir l’estructura notificar + alguna cosa + a algú, i no pas *notificar + algú + de/sobre alguna cosa.

  • S’ha de notificar la persona interessada de la resolució del Ple.
  • S’ha de notificar la resolució del Ple a la persona interessada.

   

  Duu fórmula final, la proposta de resolució?

  La proposta de resolució no duu cap fórmula final com ara Tanmateix, la Junta de Govern acordarà el que consideri més adient, perquè és obvi que la resolució haurà de ser presa per l’òrgan corresponent i, per tant, no queda justificat explicitar-ho amb aquests formalismes. Així doncs, després de l’últim punt de la resolució s’escriu directament la data.

   

 • EL GERUNDI (I)  En llenguatge administratiu i jurídic es fa un ús molt estès de les formes de gerundi, i tot sovint s’utilitzen de manera inadequada. En aquest butlletí ens centrarem en els gerundis que són correctes, i en el proper analitzarem les formes incorrectes.

  El gerundi, perquè sigui correcte, ha d’expressar una acció simultània o anterior a la del verb principal. Podem fer la prova d’invertir l’ordre de l’oració per saber si fem un bon ús del gerundi. Així, si l’oració resultant té el mateix sentit que l’originària, vol dir que el gerundi està ben emprat.

  • Les parts mostren la seva conformitat amb el contingut daquest conveni signant-lo.
  • Signant-lo, les parts mostren la seva conformitat amb el contingut daquest conveni.

   

  • El guarda es va trencar la cama baixant les escales.
  • Baixant les escales, el guarda es va trencar la cama.

   

  • El president ha inaugurat les jornades presentant-se tot seguit les primeres comunicacions.
  • El president ha inaugurat les jornades i tot seguit s’han presentat les primeres comunicacions.

   

  El gerundi també és correcte quan indica com es duu a terme lacció que expressa el verb principal. Per tant, per comprovar que el gerundi sutilitza adequadament, podem formular amb el verb principal una pregunta amb la partícula Com, i en la resposta ens ha daparèixer la forma de gerundi:

  • Han inaugurat l’exposició projectant unes fotografies de les obres de joventut de lartista.
  • —Com han inaugurat lexposició?
  • —Projectant unes fotografies de les obres de joventut de lartista.
  • La secretària ha iniciat lacte llegint l’acta de la sessió anterior.
  • —Com ha iniciat lacte, la secretària?
  • — Llegint lacta de la sessió anterior.

   

 • LA CITACIÓ DE LES LLEIS  A l’hora d’escriure les lleis hem de tenir en compte, bàsicament, tres qüestions:

  1) El número dordre i lany se separen amb una barra.

  2) La data ha danar entre comes.

  3) El primer element de la denominació sescriu amb majúscula inicial. La resta delements s’escriuen amb minúscula (tret que, dacord amb els criteris d’ús de les majúscules i les minúscules, hagin danar amb majúscula).

  • La Llei 29-1994 (de 24 de novembre) dArrendaments Urbans.
  • La Llei 29/1994, de 24 de novembre, darrendaments urbans.

   

  • La Llei orgànica 2/1979, de 3 doctubre, del tribunal constitucional.
  • La Llei orgànica 2/1979, de 3 doctubre, del Tribunal Constitucional.

   

   

   

  Si voleu ampliar la informació que conté aquest butlletí, consulteu el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Div. Aut. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Vic: Eumo Editorial, 2011).

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació. Podeu fer-ho a l’adreça osl@ddgi.cat.

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088