Accessibilitat

La Diputació de Girona vol permetre l’accés al web al màxim nombre de persones, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de qui el consulti i de les condicions en què ho faci (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

 

Per això, la Diputació treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del World Wide Web Consortium (W3C), per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat al contingut del web WCAG 1.0.

 

El compromís de la Diputació de Girona és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat «Doble A» (AA), tal com les legislacions europea i espanyola (Llei 34/2002) exigeixen a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, la Diputació també intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088