Avís legal

Aquest lloc web i el domini són propietat de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, núm. 4-5, codi postal 17004, de Girona, amb el CIF 1700000 P, el telèfon 972 185 000 i l’adreça electrònica diputacio@ddgi.es.


Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, pertanyen a la Diputació de Girona o a tercers que n’han autoritzat l’ús. La Diputació presenta aquests continguts en el seu lloc amb finalitats informatives i en l’exercici de les competències que li són pròpies. Les persones usuàries del lloc poden utilitzar aquests continguts amb aquestes finalitats. En general, queda prohibit utilitzar els continguts amb finalitats comercials, així com transformar-los o alterar-los. La Diputació de Girona es reserva el dret d’iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.


Queda prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es disposi de l’autorització expressa i per escrit de la Diputació de Girona.


L’escut oficial de la Diputació de Girona i altres dissenys i logotips de la corporació o dels seus organismes, serveis i activitats poden ser utilitzats únicament per identificar les activitats promogudes per altres persones o institucions a les quals la Diputació de Girona o els seus organismes donen suport.


La persona usuària es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, o que perjudiquin els drets i interessos de la Diputació de Girona o de tercers. La Diputació de Girona no serà responsable del mal ús que en puguin fer les persones usuàries.


La Diputació de Girona compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Adoptarà les mesures exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de la persona usuària, i en preservarà la privacitat i confidencialitat. Quan sigui exigible legalment, les comunicacions de la persona usuària del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació entorn segur. La persona usuària pot verificar en qualsevol moment si és en un entorn segur comprovant que, a la part inferior de la pantalla, aparegui un cadenat tancat.


La Diputació de Girona entén que en el moment d’emplenar els formularis que consten en el lloc, la persona usuària es considera suficientment informada de les finalitats amb què es recullen les seves dades personals, així com de les finalitats del tractament d’aquestes dades que se’n deriva. En termes generals, amb aquest acte la persona usuària autoritza la Diputació de Girona perquè tracti les seves dades amb les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l’autoritza a incorporar-les als seus fitxers o tractaments, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).


La persona usuària del web que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Girona pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, d’acord amb el que estableix l’LOPDP, adreçant-se per qualsevol mitjà a la Diputació.


La Diputació informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de la persona usuària a l’efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ella i el lloc web de la Diputació. La vigència d’aquestes galetes serà l’estrictament necessària per prestar els serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes per adquirir dades personals identificatives de la persona usuària. La persona usuària té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Abans que s’instal·lin les galetes, la persona usuària pot ser advertida, i, en cas que ho vulgui, pot impedir-ne la instal·lació.


La Diputació de Girona adopta les mesures i els procediments necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició de les persones usuàries.


La Diputació de Girona no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus, ni es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic motivats per causes alienes a la Diputació. Tampoc no es fa responsable dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació. La Diputació de Girona tampoc no garanteix la disponibilitat i el funcionament permanent del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.


La Diputació de Girona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, com també l’oferta de serveis i les condicions requerides per utilitzar-lo.


La Diputació de Girona no és responsable de la informació que es pot obtenir per mitjà d’enllaços inclosos en el seu lloc web.


La Diputació de Girona no autoritza presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a la Diputació (framing).


L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, i només seran competents per resoldre’ls els jutjats de Girona. Qualsevol persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta respectar i complir aquesta clàusula, i renuncia de manera expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088