(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Descarregar

El conveni

Compartir

   
 • EL CONVENI  Quina estructura té?
   

  Com introduïm les dades dels participants?

  1 Parts

  Les dades dels participants les introduïm en paràgrafs diferents, que precedim del títol «Parts». Si en l’acte de la signatura les parts hi compareixen simultàniament, podem iniciar aquest apartat amb el títol «Reunits».

  Tot i que no és necessari, es pot introduir la identificació de les parts amb la fórmula D’una part, [...], i de l’altra, [...]; o bé D’una banda, [...], i de l’altra, [...].

  • D’una part, [nom i cognoms], president de la Diputació de Girona, [...], i de l’altra, [nom i cognoms], presidenta del Consorci [...].
  • D’una banda, [nom i cognoms], president de la Diputació de Girona, [...], i de l’altra, [nom i cognoms], presidenta del Consorci [...].

   

  Hem de fer servir tractaments protocol·laris i de respecte?

  2 President

  En el conveni no hem de fer servir tractaments protocol·laris, llevat que alguna de les parts ho vulgui expressament. Per contra, podem utilitzar els tractaments de respecte (Sr., Sra., Srs., Sres.) o bé prescindir-ne i no emprar cap tipus de tractament.

  • Sr. [nom i cognoms], president de la Diputació de Girona [...].
  • [nom i cognoms], president de la Diputació de Girona […].

   

  Com hem de numerar els paràgrafs?

  Recordeu que, tal com vam veure al butlletí del mes de juny d’enguany, per numerar els paràgrafs tant podem fer servir números escrits amb xifres com amb lletres. Convé, però, que fem servir el mateix sistema al llarg de tot el text.

  • 1. La Diputació de Girona [...].
  • 2. L’Ajuntament de [...].

   

  • Primer. La Diputació de Girona [...].
  • Segon. L’Ajuntament de [...].

   

  En cap cas escriurem un guionet després del punt.

  • 1.- La Junta de Govern [...].
  • 1. La Junta de Govern [...].

   

  En quina persona sha dexpressar lemissor?

  3 Reconeixen

  El secretari de la corporació, que és el redactor del document, adopta una actitud descriptiva del que les parts fan. Per tant, fa servir la tercera persona del plural (es reconeixen; signen, etcètera), tant en la fórmula de reconeixement mutu de les parts com al final del document, en la fórmula de compromís.

   

  Podem incloure la datació en la fórmula de compromís?

  4 Com a mostra de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat

  El lloc i la data en què se signa el conveni no han de constar en la fórmula de compromís, sinó tot seguit, en un apartat independent.

  • Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, el signen per duplicat, a Girona, a 12 de setembre de 2013.
  • Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, el signen per duplicat.
  • Girona, 12 de setembre de 2013

   

  Com hem descriure la datació?

  5 Girona, [data]                                 Blanes, [data]

  En el supòsit que les parts signin el conveni conjuntament i al mateix lloc, la datació es compon de municipi i data, però si les parts signen en dates i en poblacions diferents, hem de fer constar el municipi on cada part signa el conveni, seguit del dia de la signatura.

   

  Què ha de contenir la signatura?

  En l’apartat de la signatura no cal escriure-hi el nom i els cognoms de les persones que signen el conveni, perquè ja s’han identificat a l’inici del document.

  Com que les parts signen en representació d’una entitat (i no pel càrrec que exerceixen a l’entitat), precedim la rúbrica de l’expressió Per + [nom de l’entitat].

  {#emotions_dlg.cross}

  El president                                            de la Diputació de Girona

  [rúbrica]

  [nom i cognoms]

  La presidenta               del Consorci [...]

  [rúbrica]

  [nom i cognoms]

   

  {#emotions_dlg.tick} 

  Per la Diputació de Girona

  [rúbrica]

  Pel Consorci [...]

  [rúbrica]

    

 • ELS CONNECTORS (II)  Si en el Vet Aquí! del mes de juliol d’enguany vam presentar una llista de mots o grups de mots que ajuden a cohesionar els textos, en aquest butlletí ens centrarem en alguns mots connectors que no són correctes i en d’altres que en determinats contextos s’utilitzen de manera incorrecta.

   

  {#emotions_dlg.cross}

  {#emotions_dlg.tick}

  així com també

  així com, com també

  a lobjecte de

  amb lobjectiu de, amb la intenció de, per

  al respecte

  respecte a/de

  arrel de

  arran de

  a tenor de

  atès el tenor de, dacord amb

  de conformitat a

  de conformitat amb, conforme a, conformement a

  en comparació amb

  en comparació de, per comparació a

  en motiu de

  amb motiu de

  en oposició a

  en oposició amb, oposat a

  en quant a

  quant a

  en relació a

  en relació amb, amb relació a

  no obstant

  no obstant això, això no obstant

  per últim

  per acabar

  sempre i quan

  sempre que

  tal i com

  tal com

       

 • SIGNAR, FIRMAR O SUBSCRIURE UN CONVENI?  El verb subscriure significa sotaescriure; és a dir, ‘escriure a sota’ o ‘signar al peu (d’un escrit)’. Signar (o firmar) significa ‘posar la signatura —o la firma— (en un escrit)’. Així, tant podem subscriure com signar o firmar un conveni.

   

   

   

  Si voleu ampliar la informació que conté aquest butlletí, consulteu el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Div. aut. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Vic: Eumo Editorial, 2011).

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació. Podeu fer-ho a l’adreça osl@ddgi.cat.

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088