(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Compartir

   
 • ELS MOTS CONNECTORS  Els connectors són mots o grups de mots que ajuden a organitzar els escrits: connecten oracions, ordenen paràgrafs o marquen la distribució del text. Tot i que no sempre són imprescindibles, el fet que permetin organitzar tant l’estructura del text com les idees que s’hi exposen fa que esdevinguin eines molt útils per redactar textos funcionals; és a dir, textos clars, concisos, precisos i, en definitiva, eficaços des d’un punt de vista comunicatiu. 

   

  Al llarg dels dotze números del Vet Aquí! d’enguany, reproduirem uns quants connectors d’ús freqüent, agrupats segons la seva funció. Les llistes també recolliran, si s’escau, aquelles formes que són incorrectes, i es complementaran amb remarques tant sobre connectors que, tot i ser adequats, en determinats contextos s’utilitzen de manera incorrecta com sobre connectors que eren inadequats prèviament a l’aparició, el 2016, de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC) però que actualment es consideren normatius.

   

   

  Connectors per ordenar les parts del text o per indicar un ordre

   

  Formes adequades

  Formes inadequades

  d’entrada

   

  en primer/segon/tercer/darrer lloc

   

  primer/segon/tercer

   

  primerament/segonament/tercerament

   

  a continuació

   

  tot seguit

   

  finalment

   

  per acabar

  per últim

   

  EXEMPLES

  {#emotions_dlg.tick} En primer lloc, la Comissió Qualificadora ha d’avaluar els projectes i, posteriorment, ha d’elaborar una proposta de resolució, en aplicació dels punts 6 i 7 de les bases. En segon lloc, la Junta de Govern ha d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data en què es publiqui la convocatòria. Finalment, la resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris, de manera individualitzada, en el termini màxim de deu dies a comptar de la data en què hagi estat adoptada.

   

  {#emotions_dlg.tick} Per presentar una sol·licitud de subvenció telemàticament, primer, us heu de descarregar el formulari de sol·licitud que trobareu al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). A continuació, heu d’emplenar-ne els camps. Tot seguit, un cop el document sigui definitiu, heu de desar-lo i signar-lo electrònicament. Per últim Per acabar, heu d’enviar el document a través de l’EACAT.

   

  Si teniu dubtes en relació amb alguna forma que no recollim aquí, consulteu el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, el Gran diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia Catalana, o l’Optimot

   

   

 • FOTOLAPSUS  Des d’aquesta secció us animem a fer-nos arribar fotografies d’incorreccions lingüístiques que detecteu en el vostre dia a dia. Ens les podeu enviar a l’adreça osl@ddgi.cat, i les publicarem en algun dels propers butlletins. Als qui ja ho heu fet, moltes gràcies per la vostra col·laboració!

   

  Aquí teniu el fotolapsus d’aquest mes:

   

   

  La forma quant indica quantitat i generalment funciona com a adjectiu (Quant pa vols?) o com a pronom (Quant val?), mentre que quan indica temps (Quan arribareu?) i només funciona com a adverbi.

   

  Per tant, al fotolapsus hi hauria de dir Quan et sents bé, t’estimes més.

   

   

 • INFORMACIÓ I ENLLAÇOS D'INTERÈS  Des del 24 de gener i fins al 9 de febrer, es poden fer les inscripcions a les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana que convoca la Secretaria de Política Lingüística —nivells bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1) i superior (C2). Per a més informació, feu un clic aquí.

   

  D’altra banda, us recordem que disposeu de la versió en línia de les obres normatives de referència de la llengua catalana:

   

  — Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) 

  — Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC)

  — Ortografia catalana (OIEC)

   

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088