(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Descarregar

La carta

Compartir

   
 • LA CARTA  Quina estructura té?

   

  Porta número dexpedient?

  1 EV/mr

  La carta no la identifiquem amb un número d’expedient, perquè es fa servir per comunicar temes que no estan relacionats amb la tramitació d’un procediment administratiu. Tampoc no sol portar altres dades d’identificació. Opcionalment, s’hi poden fer constar, en cos de lletra 10, les dades següents:

  • Inicials del nom i primer cognom de la persona que dicta o redacta la carta (amb majúscules) i de la persona que l’escriu (amb minúscules), separades per una barra:

  EV/mr [carta redactada per Eugeni Vila i escrita per Marta Romà]

  • Descripció breu de l’assumpte de la carta.

   

  Quines fórmules de salutació i de comiat podem utilitzar?

  2 Senyora

  La fórmula de salutació s’ha d’ajustar al grau de formalitat de la carta. El tractament més general de salutació és el de senyor/senyora, que és alhora respectuós i atent. Segons el grau de confiança, es pot optar per una de les fórmules següents, ordenades aquí de més a menys confiança amb la persona destinatària:

  Benvolgut/Benvolguda,    

  Senyor/Senyora,

  Distingit senyor / Distingida senyora,

   

  5 Ben atentament

  La fórmula de comiat s’ha d’ajustar al grau de formalitat de la fórmula de salutació:

   

  Benvolgut/Benvolguda,

  Cordialment,

   

  Ben cordialment,

   

  Una salutació cordial,

   

  Molt cordialment,

     

  Senyor/Senyora, 

  Atentament,

     

  Distingit senyor / Distingida senyora,

  Ben atentament,

   

  Molt atentament,

   

  Amb les salutacions més distingides,

   

  També es pot incloure l’expressió de comiat dins de l’última frase de la carta:

  Aprofito l’avinentesa per saludar-vos atentament.

  Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us saludo ben atentament.

   

  La fórmula de comiat va seguida d’una coma quan no inclou cap forma verbal, i seguida d’un punt quan n’inclou una:

  Ben atentament,

  Us saludo ben atentament.

   

  Podem abreujar les fórmules de salutació?

  Les fórmules de salutació no s’han d’abreujar:

  • Benvolguda Sra.,
  • Benvolguda senyora,

   

  En quina persona sha dexpressar lemissor?

  3 Faig

  Per a qui emet el text s’utilitza, en general, la primera persona del singular (jo). La primera persona del plural (nosaltres) (us fem arribar) és adequada quan es vol accentuar el caràcter institucional per sobre del personal, o bé el valor col·lectiu de l’organisme.

   

  I quin tractament ha de rebre el destinatari?

  4 Podreu

  Per a la persona destinatària s’utilitza, preferentment, la segona persona del plural (vós) (us encoratjo). Opcionalment, també podem fer servir la tercera persona del singular (vostè) (podrà comprovar; l’encoratjo).

  La segona persona del singular (tu) només és adequada en casos de gran amistat i confiança mútua (podràs comprovar; t’encoratjo).

   

  Els càrrecs els hem de precedir dun tractament?

  6 President

  El càrrec no l’hem de precedir de cap tractament.

  • Sr. cap de Medi Ambient i Territori
  • Cap de Medi Ambient i Territori

   

  Com hem descriure la datació?

  7 Girona, 25 de gener de 2013

  En la datació de la carta (i de qualsevol document administratiu) no hem de precedir de la preposició a el nom del municipi ni la data:

  • A les Lloses, a 25 de gener de 2013
  • Les Lloses, 25 de gener de 2013

   

  El dia i l’any els hem d’escriure en xifres, i el mes amb minúscules:

  • Girona, vint-i-cinc de Gener de dos mil tretze
  • Girona, 25 de gener de 2013

   

  Davant de l’any, podem fer servir la preposició de o bé la contracció del:

  • Roses, 25 de gener de 2013
  • Roses, 25 de gener del 2013

   

  Com sanomena la informació addicional que afegim en una carta?

  8 Postdata o post scriptum

  A la carta podem afegir un apartat d’informació addicional, precedit de la sigla PD (postdata) o PS (post scriptum). Convé, però, que no abusem d’aquest recurs i que incloguem, sempre que sigui possible, aquesta informació en el cos de la carta.

   

 • EL TRACTAMENT DE VÓS  L’avantatge que presenta l’ús del tractament de vós respecte del de vostè és que té la mateixa forma per al masculí i per al femení, en singular i en plural. Per tant, ens permet dirigir-nos tant a un com a diversos destinataris, siguin dones o homes:

  Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.

  El tractament de vós és, doncs, molt útil en els casos en què desconeixem qui és la persona destinatària, ja que si féssim servir el tractament de vostè hauríem de fer referència a tots els destinataris possibles:

  Aprofito l’avinentesa per saludar-lo/-la/-los/-les ben atentament.

   

 • LES ABREVIACIONS  Distingim tres tipus d’abreviacions:

  abreviatures

  (Sra. per senyora, pl. per plaça...)

  sigles i acrònims

  (PD per postdata, DNI per document nacional d’identitat...)

  símbols

  (h per hora, g per gram...)

   

  En un mateix text cal que siguem coherents i utilitzem sempre la mateixa abreviació per a una paraula o grup de paraules. Així, per exemple, per referir-nos al terme número, convé no alternar les formes núm. i n., encara que les dues són adequades.

  També hem de tenir en compte que convé no abusar de l’ús de les abreviacions, sobretot de les que no siguin àmpliament conegudes. En qualsevol cas, la primera vegada que fem servir una abreviació l’hem de desenvolupar, excepte quan la forma abreujada sigui més coneguda que la forma desplegada (IVA, UVI, etc.):

  Trobareu aquesta informació al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).

   

   

   

  Si voleu ampliar la informació que conté aquest butlletí, consulteu el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Div. aut. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Vic: Eumo Editorial, 2011).

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació. Podeu fer-ho a l’adreça osl@ddgi.cat.

   

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088