Qui som

L’Oficina de Serveis Lingüístics (OSL) és un servei especialitzat que, de manera transversal, vetlla per la correcció de les comunicacions escrites i per la unitat de criteri en els usos lingüístics de la Diputació i dels organismes que en depenen.

L’OSL té les funcions següents:

­

  • Atendre consultes lingüístiques del personal de la Diputació i dels organismes autònoms que en depenen.
  • ­Gestionar i supervisar les tasques de correcció i d’assessorament lingüístic de les produccions editorials, les normes articulades, el material gràfic i els textos web de la Diputació.
  • Gestionar les traduccions a altres llengües o d’altres llengües al català.
  • ­Elaborar i difondre criteris lingüístics i models de documents en català.
  • ­Promoure accions formatives en llengua catalana i difondre eines i recursos elaborats pels organismes que treballen pel foment de la llengua catalana.
  • ­Donar suport a les accions en què col·labori la Diputació, de promoció i foment de la llengua catalana.
  • ­Elaborar i ordenar el pla d’usos lingüístics de la Diputació i dels organismes autònoms que en depenen.
  • ­Mantenir la interlocució tècnica amb els organismes que treballen per fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana.

 

Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics hem elaborat el Llibre d’estil de la Diputació de Girona, que pretén ser una eina útil per a totes les persones vinculades a la corporació que han de redactar textos, com també per a altres professionals relacionats d’una manera o altra amb la Diputació, des d’entitats i empreses fins a personal de les administracions locals.

Els continguts del llibre es presenten distribuïts en dos grans blocs: en el primer, es recullen aspectes de presentació, de redacció i altres consells que permeten conferir als textos unes característiques generals de qualitat (un estil adequat); en el segon, s’ofereixen orientacions de tota mena per ajudar en la redacció dels principals models de documents que s’elaboren a la Diputació de Girona, les quals s’acompanyen d’un esquema i d’un exemple —o més d’un de cada document.

Des del mes de desembre de 2010, l’OSL publica mensualment el Vet Aquí!, un butlletí lingüístic en què es tracten, de manera amena, qüestions de llengua (normativa, convencions gràfiques, recursos a Internet, etc.), prenent com a fil conductor des de frases fetes fins a documents administratius i protocol·laris.

 

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088