(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Compartir

   
 • EL LLENGUATGE ADMINISTRATIU: CLAR, CONCÍS I PRECÍS   El llenguatge administratiu és una varietat lingüística funcional (és a dir, que està adaptat a la funció que ha de fer: comunicar l’activitat administrativa) que té com a àmbit d’ús l’Administració i com a matèria objecte de comunicació l’activitat administrativa. Tot i que es tracta d’un llenguatge d’especialitat (és a dir, d’una eina de comunicació entre especialistes), els qui redacten textos administratius han de tenir present que bona part dels seus escrits van a parar a mans dels ciutadans, i que aquests els han de poder comprendre.

   

  Per tant, els dos trets fonamentals que han de caracteritzar el llenguatge administratiu són la formalitat i la funcionalitat.

   

  1) Formalitat: Els textos han de ser objectius i s’han de redactar en un to neutre i impersonal.

   

  2) Funcionalitat: Els textos s’han de redactar amb un llenguatge clar, concís i precís perquè la comunicació sigui eficaç. 

   

  — Claredat: Cal fer servir paraules, expressions i construccions fàcils de llegir i, per tant, de comprendre.

   

  — Concisió: Cal presentar la informació de la manera més breu possible, procurant que la brevetat no sigui en detriment de la comprensibilitat del text.

   

   Precisió: Cal evitar les ambigüitats i fer servir adequadament la terminologia i la fraseologia específiques, per definir els conceptes amb exactitud.

   

  Al llarg dels dotze números del Vet Aquí! d’enguany, presentarem en aquesta secció preceptes per redactar documents clars, concisos i precisos, i, per tant, eficaços des d’un punt de vista comunicatiu.

   

   

  FRASES CURTES I AGRUPADES EN PARÀGRAFS BREUS 

   

  Eviteu les frases excessivament llargues, ja que impliquen l’ús d’oracions subordinades i de gerundis (sovint, incorrectes) que carreguen el text i el fan poc intel·ligible. Opteu per frases curtes, agrupades en paràgrafs breus en què exposeu una sola idea.  

   

  La Diputació de Girona va convocar un concurs públic per contractar el subministrament de mobiliari urbà destinat als municipis de la província, amb un pressupost de licitació de 152.000 €, presentant-se dins del termini de licitació tres propostes, que corresponen a les empreses A, B i C, les quals ofereixen un material que, d’acord amb l’estudi del conjunt de la documentació presentada, compleix els requisits que s’exigeixen en el plec de condicions tècniques del concurs. [incorrecte]

   

  La Diputació de Girona va convocar un concurs públic per contractar el subministrament de mobiliari urbà destinat als municipis de la província, amb un pressupost de licitació de 152.000 €.

   

  Dins del termini de licitació es van presentar tres propostes, que corresponen a les empreses següents: empresa A, empresa B i empresa C.

   

  De l’estudi del conjunt de la documentació presentada, se’n desprèn que el material que ofereixen les tres empreses licitadores compleix els requisits que s’exigeixen en el plec de condicions tècniques del concurs. [recomanable]

   

   

 • FOTOLAPSUS  Des d’aquesta secció us animem a fer-nos arribar fotografies d’incorreccions lingüístiques que detecteu en el vostre dia a dia. Ens les podeu enviar a l’adreça osl@ddgi.cat, i les publicarem en algun dels propers butlletins. Als qui ja ho heu fet, moltes gràcies per la vostra col·laboració!

   

  Aquí teniu el fotolapsus d’aquest mes:

   

  En català, els pronoms febles sempre s’escriuen separats del verb que acompanyen, ja sigui per mitjà d’un espai, d’un apòstrof o bé d’un guionet, segons el cas. Per tant, la forma deixins del fotolapsus, creada a partir de la combinació entre el verb deixi i el pronom feble ens, és inadequada. Hem de tenir en compte que darrere d’un verb acabat en vocal, com és el cas de deixi, el pronom feble ens pren la forma reduïda ’ns. Per tant, la combinació adequada és deixi'ns

   

   

 • INFORMACIÓ I ENLLAÇOS D'INTERÈS  Us informem que, atès l’allargament de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19, la Direcció General de Política Lingüística ha reprogramat les dates de les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana. Per a més informació, consulteu la Resolució CLT/976/2020, de 6 de maig.

   

  D’altra banda, us recordem que disposeu de la versió en línia de les obres normatives de referència de la llengua catalana:

   Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) 

   Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC)

  — Ortografia catalana (OIEC)

   

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088