(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Compartir

   
 • LA LLENGUA EN FORMA  DEGUT A

   

  Una de les novetats que recull la nova Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catanans (GIEC) té a veure amb la construcció degut a per expressar causa. Prèviament a l’aparició de la nova gramàtica, aquesta construcció es considerava incorrecta, i es recomanava optar per altres formes, com ara a causa de, ja que, per culpa de, gràcies a, etc., segons el context.

   

  Ara, però, la GIEC reconeix la forma degut a amb valor causal com a vàlida, atès l’ús freqüent que se’n fa, i n'aporta els exemples següents:  

   

  {#emotions_dlg.tick} S’ha hagut de suspendre el partit degut a les inundacions.

   

  {#emotions_dlg.tick} Ha augmentat el nombre d’escolars degut a la presència dels fills dels immigrants.

   

  Per tant, cal considerar la construcció degut a com a sinònima de les formes a causa de, ja que, per culpa de o gràcies a, entre d’altres.

   

  {#emotions_dlg.tick} S’ha hagut de suspendre el partit per culpa de les inundacions.

   

  {#emotions_dlg.tick} Ha augmentat el nombre d’escolars a causa de la presència dels fills dels immigrants.

   

   

 • L'OSL RESPON!  A LA VISTA DE?

   

  Bon dia,

   

  En documents administratius, és correcta l’expressió a la vista de? Per exemple: «El centre gestor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, formularà la proposta de resolució».

   

  Moltes gràcies!

   

   

  RESPOSTA

  En l’àmbit del llenguatge administratiu, la construcció a la vista de no és adequada. La forma correcta és en vista de, sinònima de tenint en compte, considerant, atenent, etc.

   

  {#emotions_dlg.cross} A la vista dels resultats de l’estudi, la Comissió presentarà les propostes que escaiguin.

  {#emotions_dlg.tick} En vista dels resultats de l’estudi, la Comissió presentarà les propostes que escaiguin.

   

  Cal no confondre aquesta construcció amb una altra de molt semblant però que té un sentit diferent: amb vista a, sinònima de les formes amb la finalitat de, amb la intenció de, etc.

   

  {#emotions_dlg.tick} L’informe alerta sobre el fet que cal prendre mesures amb vista a reactivar l’economia.

   

  Per tant, en la frase que dones com a exemple s’hauria de substituir a la vista de per en vista de:

   

  {#emotions_dlg.tick} El centre gestor, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, formularà la proposta de resolució.

   

  Per acabar, aprofitem per comentar-te que, en castellà, les formes que equivalen a en vista de són a la vista de i en vista de, mentre que l’equivalent a la forma catalana amb vista a és con vistas a.

   

   

 • FOTOLAPSUS  Des d’aquesta secció us animem a fer-nos arribar fotografies d’incorreccions lingüístiques que detecteu en el vostre dia a dia. Ens les podeu enviar a l’adreça osl@ddgi.cat, i les publicarem en algun dels propers butlletins. Als qui ja ho heu fet, moltes gràcies per la vostra col·laboració!

   

  Aquí teniu el fotolapsus d’aquest mes:

   


   

  Fixeu-vos que:

   

  {#emotions_dlg.punt_petit} Com que el DIEC (el diccionari normatiu de la llengua catalana) recull el mot estrès, hem d’optar per aquesta forma i evitar l’ús de l’anglicisme stress.

   

  {#emotions_dlg.punt_petit} La paraula anàlisi és femenina. Per tant, l’adjectiu que l’acompanya ha de concordar-hi en gènere i nombre: gratuïta.

   

  {#emotions_dlg.punt_petit} Tal com hem vist en butlletins anteriors, cal deixar un espai entre els símbols i la xifra que els precedeix: 100 %.

   

  Així doncs, el fotolapsus, l’hauríem de corregir així:

   

   

   

   

   

   

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim ens els propers butlletins, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació (informàtica, medi ambient, economia...). Podeu fer-ho per mitjà del formulari de contacte que trobareu a l’apartat «Presentació» d’aquest web.

   

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088