(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Compartir

   
 • NO HI HA DUBTE!  HI HA o HI HAN?

   

  Vet aquí la frase enverinada del mes passat:

   

   No hi han alternatives a la proposta presentada per l’equip de govern.

   

  Hi heu detectat l’error? Pot ser que sigui aquest hi han el que faci trontollar la frase? Doncs sí!

   

  El verb haver-hi, que ‘denota que quelcom existeix, es troba, es dóna, s’esdevé, s’acompleix’ (vegeu el DIEC), l’hem d’escriure sempre en singular, encara que acompanyi un subjecte en plural.

   

  {#emotions_dlg.cross} Hi han molts expedients per arxivar.

  {#emotions_dlg.tick} Hi ha molts expedients per arxivar.

   

  {#emotions_dlg.cross} D’aquí a un mes hi hauran eleccions.

  {#emotions_dlg.tick} D’aquí a un mes hi haurà eleccions.

   

  {#emotions_dlg.cross} Anys enrere no hi havien tants recursos informàtics.

  {#emotions_dlg.tick} Anys enrere no hi havia tants recursos informàtics.

   

  Tingueu en compte que aquest cas no té res a veure amb aquells en què apareix la forma hi fent de pronom i el verb haver acompanyant un altre verb. En aquells casos el verb haver sempre concordarà amb el subjecte.

   

  {#emotions_dlg.tick} Els becaris hi han arxivat tots els expedients. [Els becaris han arxivat tots els expedients a l'arxiu.]

  {#emotions_dlg.tick} El becari hi ha arxivat tots els expedients. [El becari ha arxivat tots els expedients a l'arxiu.]

   

  D’acord amb això, la frase enverinada, un cop corregida, quedaria així:

   

  No hi ha alternatives a la proposta presentada per l’equip de govern.

   

   

   

 • L'OSL RESPON!  A TENOR DE?

   

  Hola!

   

  En català, puc fer servir l’expressió a tenor de?

   

  Moltes gràcies!

   

   

  RESPOSTA

  En català, la forma a tenor de, que s’utilitza en castellà com a sinònima de según, conforme a, és incorrecta. En català, les expressions que equivalen a la forma a tenor de són d’acord amb, en virtut de, atès el tenor de, segons, de conformitat amb, conforme a, conformement a, etc.

   

  {#emotions_dlg.cross} A tenor de l’article 115 de la Llei esmentada, disposeu d’un mes per interposar el recurs d’alçada.

  {#emotions_dlg.tick} D’acord amb l’article 115 de la Llei esmentada, disposeu d’un mes per interposar el recurs d’alçada.

   

   

   

 • FOTOLAPSUS  Des d’aquesta secció us animem a fer-nos arribar fotografies d’incorreccions lingüístiques que detecteu en el vostre dia a dia. Ens les podeu enviar a l’adreça osl@ddgi.cat, i les publicarem en algun dels propers butlletins. Als qui ja ho heu fet, moltes gràcies per la vostra col·laboració!

   

  Aquest és el fotolapsus del mes d’abril:

   

   

  Fixeu-vos que:

   

  Davant d’una e o d’una i no escriurem mai una ç, sinó una c:

   

  {#emotions_dlg.cross} lluçet, Merçè, feliçes, adjaçent, exerçir, Narçís, abstençió

   {#emotions_dlg.tick}llucet, Mercè, felices, adjacent, exercir, Narcís, abstenció

   

  En canvi, escriurem una ç davant d’a, o i u:

   

  {#emotions_dlg.tick} calçada, capçalera, lliçó, forçós, forçut, traçut

   

  Com que en aquests contextos el so de la ç i la c és el mateix que el d’una s o ss (és el so de la essa sorda), de vegades podem dubtar a l’hora de representar-lo per escrit. Per exemple, escrivim cabessut o cabeçut? Avansar o avançar? Adjassent o adjacent? Comiçura o comissura?

   

  Doncs bé, per resoldre aquests dubtes ens pot servir d’ajuda el castellà, el francès o l’italià, ja que si en aquestes llengües la paraula s’escriu amb una z, una c o una ç, en català escriurem una ç o una c, i si s’escriu amb una s, en català escriurem una s o ss.

   

  D’acord amb això, com que en castellà cabezudo i avanzar s’escriuen amb z, en català escriurem amb ç cabeçut i avançar; com que adyacente s’escriu amb c, en català escriurem adjacent, i com que comisura, en castellà, s’escriu amb s, en català escriurem comissura.

   

  Tingueu en compte, però, que, malauradament, aquesta operació no sempre funciona: fixeu-vos en els mots dansa (però danza, amb z), cassola (però cazuela, amb z) i tros (però trozo, amb z), entre d’altres.

   

  Per tant, el rètol l’hauríem de corregir així:

   

   

   

   

 • EL TAST ENVERINAT  I, per anar fent boca, us deixem amb aquesta frase enverinada:

   

  El president del Govern té clar que governarà novament, amb o sense majoria.

   

  Fins al proper Vet Aquí!

   

   

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim ens els propers butlletins, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació (informàtica, medi ambient, economia...). Podeu fer-ho per mitjà del formulari de contacte que trobareu a l’apartat «Presentació» d’aquest web.

   

   

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088