(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Descarregar

El correu electrònic

Compartir

   
 • EL CORREU ELECTRÒNIC  Quina estructura té?

   

  Fem visible la destinació?

  1 Per a

  Quan la comunicació electrònica s’envia a un col·lectiu, convé ocultar les adreces electròniques dels destinataris mitjançant l’opció de còpia oculta (C/o). En canvi, si s’envia a una sola persona, l’adreça és visible.

   

  El tema, amb majúscula o minúscula?

  2 Tema: díptic

  Escrivim amb minúscula inicial el camp reservat al tema, en què hem d’expressar de manera breu, clara i precisa l’objecte del missatge.

   

  Els correus electrònics porten fórmula de salutació i de comiat?

  3

   

  Benvolguts,

  Benvolgudes,

  Cordialment,

   

  Quan es tracta de correus d’una certa formalitat, cal fer constar la salutació i el comiat. La fórmula de comiat s’ha d’ajustar al grau de formalitat de la fórmula de salutació:

   

  Benvolgut/Benvolguda,

  Cordialment,

   

  Ben cordialment,

   

  Una salutació cordial,

   

  Molt cordialment,

   

   

  Senyor/Senyora, 

  Atentament,

   

   

  Distingit senyor / Distingida senyora,

  Ben atentament,

   

  Molt atentament,

   

  Amb les salutacions més distingides,

   

  En quina persona sha dexpressar lemissor?

  4 Enviem

  S’utilitza la primera persona del singular (jo) o del plural (nosaltres) per a qui emet el text. Aquesta última és adequada quan es vol accentuar el valor col·lectiu de l’organisme o el caràcter institucional per sobre del personal.

   

  I quin tractament ha de rebre el destinatari?

  6 Podreu

  Per a la persona destinatària s’utilitza, preferentment, la segona persona del plural (vós), que serveix per a un o per a diversos destinataris. Opcionalment, també podem fer servir la tercera persona (vostè/vostès).

  La segona persona del singular (tu) només és adequada en casos de gran amistat i confiança mútua.

   

  És invariable ladjectiu adjunt?

  5 Adjunt

  Adjunt és un adjectiu que no és invariable. Per tant, ha de concordar en gènere i nombre amb el substantiu que acompanya.

  {#emotions_dlg.cross} Adjunt, us trametem les factures.

  {#emotions_dlg.tick} Adjuntes, us trametem les factures.

   

  {#emotions_dlg.cross} Us enviem, adjunt, una còpia del contracte.

  {#emotions_dlg.tick} Us enviem, adjunta, una còpia del contracte.

   

  Els correus electrònics porten data?

  Els correus electrònics no duen data, ja que aquesta apareix automàticament a l’encapçalament en el moment en què s’envia el missatge.

   

  Post scriptum o postdata?

  7 Post scriptum

  En els correus electrònics precedim de la sigla PS (post scriptum) la informació addicional que afegim, si convé, al final del missatge. D’aquesta informació no en podem dir postdata, ja que en els correus electrònics no escrivim la data.

   

 • LES FÓRMULES D’AFALAC I DE SUBMISSIÓ  El llenguatge administratiu ha de buscar el respecte i la correcció en el to relacional, però defugint maneres d’expressar-se impròpies d’una societat moderna i igualitària. Hem de partir de la base que l’Administració està al servei de la ciutadania i, per tant, la relació que cal establir-hi ha de ser igualitària, sense connotacions jeràrquiques. Per això hem d’evitar fórmules d’afalac com ara És gràcia que espero obtenir del recte procedir de Vostra Il·lustríssima, o verbs que denoten una certa idea d’humiliació, com ara pregar o suplicar, que cal substituir per altres formes més neutres, com per exemple sol·licitar o demanar.

  • Us preguem que ens envieu un correu electrònic per confirmar la vostra assistència.
  • Us demanem que ens envieu un correu electrònic per confirmar la vostra assistència.

   

 • ADREÇA ELECTRÒNICA, CORREU ELECTRÒNIC O E-MAIL?  L’adreça electrònica, que conté sempre el signe @, és el lloc on es reben i des d’on s’envien missatges per correu electrònic, mentre que el correu electrònic és el sistema que ens permet enviar-los i rebre’ls, o bé és sinònim de missatge electrònic. En català, hem d’utilitzar aquests termes en lloc de l’anglicisme e-mail.

  Si em dónes la teva adreça (electrònica), t’enviaré la invitació per correu electrònic.

   

   

   

  Si voleu ampliar la informació que conté aquest butlletí, consulteu el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Div. aut. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Vic: Eumo Editorial, 2011).

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació. Podeu fer-ho a l’adreça osl@ddgi.cat.

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088