(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Compartir

   
 • ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ  Els signes de puntuació són elements gràfics que marquen l’entonació que cal donar als textos escrits i alhora ajuden a estructurar-los, ja que permeten delimitar-ne la sintaxi.   

   

  Al llarg dels dotze números del Vet Aquí! reproduirem els usos principals dels signes de puntuació, relatius a aspectes tant sintàctics com convencionals. Si voleu ampliar-ne els continguts, consulteu el web del Llibre d’estil de la Diputació de Girona.

   

  ‘ ’ “ ” « » LES COMETES 

   

  Escrivim cometes

  Exemples

  Per reproduir literalment un fragment de text o les paraules d’algú (és a dir, una citació literal). Les cometes baixes (« ») habitualment s’utilitzen en els textos tractats editorialment, i les cometes altes (“ ”), en els textos administratius, tècnics i periodístics. Les cometes simples (‘ ’) tenen un ús restringit.

   

  Les paraules que escrivim entre cometes no han d’anar en cursiva.

  El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat l’acte administratiu “nul de ple dret”.

  El president ha remarcat que «les universitats i les administracions han de treballar conjuntament perquè a la universitat es garanteixi un sistema de qualitat, integrador i flexible». [ús inadequat]

  Per indicar una relació de jerarquia quan cal utilitzar més d’unes cometes dins d’una mateixa oració. L’ordre que se segueix és el següent: cometes baixes, cometes altes i cometes simples.

  La diputada ha destacat «l’interès que ha suscitat la taula rodona “Els clàssics, avui. Una aproximació a la col·lecció ‘Clàssics Actualitzats’”».

  En les citacions que contenen un punt i a part, per indicar que la citació continua. En aquest cas, escrivim cometes de tancament a l’inici de cada nova oració, i les tornem a escriure al final de la citació.

  «Fonaments de dret

  »— Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

  »— Informe del Servei d’Infraestructures Educatives, de data 1 de març de 2022.»

  Per reproduir el títol d’articles publicats en butlletins, revistes o altres publicacions periòdiques, o bé de capítols d’una obra més llarga.

  «La vigència de Joan Maragall», publicat a la revista Presència.

  Vegeu el capítol 1, «Presentació de textos i orientacions d’estil».

  Per reproduir el títol de col·leccions de llibres o d’altres obres.

  La col·lecció «Llamps i Tintes!» de la Diputació de Girona

  Per reproduir el títol específic de cursos, exposicions, taules rodones, comunicacions, ponències, discursos, jornades, etc.

  El curs «Normativa d’espectacles públics i activitats recreatives» es farà a Olot.

  Per indicar la definició o la traducció d’un terme. En aquest cas, fem servir les cometes simples.

  Hi consta la sigla ROM, ‘memòria només de lectura’.

   

   

  No escrivim cometes

  Exemples

  En les citacions literals de textos administratius i jurídics, que marquem amb un doble sagnat i amb un cos de lletra més petit que el de la resta del document.

  Us notifico que l’alcaldessa ha dictat la resolució que, transcrita literalment, diu el següent:

  De conformitat amb l’article                    46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases                      del règim local, […]

 • FOTOLAPSUS  Aquí teniu el fotolapsus d’aquest mes:

   

   

  En català, la preposició des de s’escriu sempre separada. Pel que fa als possessius (nostra, teves, teva...), sovint se’n fa un ús abusiu. Per tant, convé prescindir-ne en els casos en què la relació de possessió es dedueix fàcilment pel context.

   

  Així doncs, al fotolapsus hi hauria de dir Consulta la cartellera i compra les entrades des de casa a:.

   

   

  Des d’aquesta secció us animem a fer-nos arribar fotografies d’incorreccions lingüístiques que detecteu en el vostre dia a dia. Ens les podeu enviar a l’adreça osl@ddgi.cat, i les publicarem en algun dels propers butlletins. Als qui ja ho heu fet, moltes gràcies per la vostra col·laboració!

   

   

 • INFORMACIÓ I ENLLAÇOS D'INTERÈS  Us recordem que disposeu de la versió en línia de les obres normatives de referència de la llengua catalana:

   

  — Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) 

  — Gramàtica de la llengua catalana (GIEC)

  — Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC)

  — Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU)

  — Ortografia catalana (OIEC)

   

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088