8.9.2 Estructura

Els apartats de què consten les comunicacions electròniques varien segons si ens referim a un correu electrònic o a un SMS.

Els correus electrònics tenen els apartats següents: destinació, identificació del document, salutació, nucli, comiat, signatura i, opcionalment, informacions addicionals.

Pel que fa als SMS, es componen dels apartats següents: destinació i nucli, i, opcionalment, dels de salutació, comiat i signatura. L’apartat de la signatura pot aparèixer tant a continuació de la destinació (és el cas dels SMS més formals, emesos, per exemple, per organismes i entitats) com al final del document (en el cas dels SMS menys formals).

Cal tenir en compte que en els correus electrònics no cal escriure-hi la data, ja que a l’encapçalament apareixerà automàticament la data i l’hora en què s’ha enviat el missatge (Enviat el: dimecres, 13/octubre/2010 18.16). Els telèfons mòbils també enregistren la data i l’hora en què arriba el missatge.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088