8.9.2.1 Destinació

La destinació és un camp que se sol emplenar en els programes de gestió de correu electrònic o de SMS, i que, per tant, no ha de constar en el cos de la comunicació.

En el cas dels correus electrònics, quan la comunicació electrònica s’envia a un col·lectiu, s’han d’ocultar les adreces electròniques dels destinataris emprant l’opció de còpia oculta que ofereixen els programes de gestió de correu electrònic. Si s’envia a una sola persona, l’adreça s’escriu al camp del destinatari (Per a).

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088