8.9.2.3 Salutació i comiat

En les comunicacions electròniques que ho admetin (bàsicament, el correu electrònic), quan es tracti de missatges d’una certa formalitat, no s’ha d’obviar la salutació ni el comiat.

La fórmula de salutació s’ha d’ajustar al to relacional del conjunt del document. El tractament més general de salutació és el de senyor/senyora, que és alhora respectuós i atent. Segons el grau de confiança, es pot optar per una de les fórmules següents, ordenades de més a menys confiança:

Benvolgut/uda [nom propi]

Benvolgut/uda amic/iga

Benvolgut/uda company/a

Benvolgut/uda

Benvolgut/uda senyor/a

Senyor/a

Distingit/ida senyor/a

 

Tot i que és més general l’ús de la coma, la fórmula de salutació igualment pot anar seguida de dos punts (Benvolguts: Us comuniquem que [...]).

La fórmula de comiat s’ha d’ajustar al to general de la comunicació. Cal evitar l’aparició d’una fórmula de salutació afectuosa (Benvolguda) i d’una fórmula de comiat freda (Ben atentament) o viceversa. A continuació es relacionen les fórmules de comiat i de salutació, d’acord amb el registre que correspongui.

Benvolgut/uda [nom propi]

 

 

Cordialment / Ben cordialment / Una salutació cordial / Molt cordialment

 

 

 

Benvolgut/uda amic/iga

Benvolgut/uda company/a

Benvolgut/uda

Benvolgut/uda senyor/a

 

 

Senyor/a

Atentament

Distingit/ida senyor/a

Ben atentament / Molt atentament /               Amb les salutacions més distingides

 

La fórmula de comiat va seguida d’una coma quan no inclou cap forma verbal (Ben atentament,) i seguida d’un punt quan n’inclou una (Us saludo ben atentament.).

Les expressions de salutació i de comiat que s’ofereixen més amunt són només alguns exemples, i no pretenen limitar tot el ventall de fórmules possibles. Se’n poden fer servir d’altres si es considera convenient, sempre que, és clar, siguin correctes des de tots els punts de vista.

Quan es tracta de SMS, se sol prescindir de les fórmules de salutació i de comiat, atesa la limitació de caràcters.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088