8.15 El conveni

El conveni és el document amb què s’expressa un acord de voluntats entre una administració pública i una o diverses persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i s’estableixen pactes de compliment obligatori per assolir objectius d’interès comú.

Per referir-se al document s’ha de fer servir el nom conveni, i no altres denominacions com ara acord, pacte, contracte o protocol.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088