7 CARACTERÍSTIQUES DEL LLENGUATGE ADMINISTRATIU

En els apartats que segueixen, ens centrem a analitzar els conceptes que caracteritzen el llenguatge administratiu com a llenguatge d’especialitat, com són ara la claredat i la senzillesa, la concisió, la precisió, l’ús de la terminologia específica, i el respecte i la correcció en el to relacional, els quals ens ajuden a elaborar textos formals, funcionals i eficaços des d’un punt de vista comunicatiu.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088