8.4 L’acta de sessió

L’acta de sessió és el document mitjançant el qual el secretari d’un òrgan col·legiat deixa constància dels aspectes relatius al desenvolupament d’una sessió de l’òrgan convocada formalment.

També hi ha un altre tipus d’actes que formen part d’un tràmit previst dins d’un expedient, com ara les actes d’expropiació forçosa, les d’obertura de pliques, les de valoració d’ofertes, les de recepció d’obres, etc. En aquest recull no tractarem aquests documents, atès que segueixen les mateixes pautes que l’acta de sessió.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088