8.7 L’ofici

L’ofici és una comunicació escrita de contingut monotemàtic, emesa per un organisme oficial, que s’integra en la tramitació d’un procediment administratiu. Es fa servir amb la finalitat de comunicar i coordinar accions, demanar informació, contestar, trametre documents, etcètera.

Hi ha dos tipus d’oficis: interns i externs.

  • Els oficis interns són els que s’adrecen a un altre òrgan administratiu o a un altre treballador de l’Administració.
  • Els oficis externs són els que s’adrecen a una persona física o jurídica que no pertany a l’Administració.

L’ofici també es pot fer servir com una comunicació no relacionada estrictament amb un procediment administratiu, com és el cas d’un ofici de tramesa de documents, llibres o revistes, etc. En aquest cas, no duu el número de l’expedient.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088