8.6 La citació

La citació és un tipus d’ofici mitjançant el qual l’Administració demana la presència d’una persona a fi d’efectuar un tràmit administratiu.

Quan l’Administració fixa un dia i una hora determinats per comparèixer, la citació és a dia cert (en castellà, citación a comparecencia), mentre que quan estableix un període (un termini i/o una franja horària) perquè la persona interessada s’hi presenti, la citació és a termini (en castellà, emplazamiento).

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088