8.16 La sol·licitud

La sol·licitud és el document amb què una persona inicia un procediment administratiu demanant a l’Administració que adopti una decisió sobre una matèria reglada (és a dir, quan una disposició, un decret, una convocatòria pública, etc. estableixen la necessitat de la sol·licitud). L’Administració resol la sol·licitud després de seguir uns tràmits preestablerts, el conjunt dels quals s’anomena procediment.

Quan un òrgan administratiu fa una sol·licitud a un altre òrgan de la mateixa administració o d’una altra, s’ha de fer servir l’ofici (vegeu 8.7, «L’ofici»).

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088