8.2 El certificat

El certificat és un document expedit per un funcionari públic o per una persona autoritzada legalment que dóna fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc. Normalment el certificat s’expedeix a petició de la persona interessada i sovint amb una finalitat concreta.

No s’ha de confondre el certificat amb la diligència. El certificat és un document que té una destinació externa i l’emet el secretari amb el vistiplau del president, mentre que la diligència la pot expedir qualsevol funcionari autoritzat (com a cap de servei), no necessita el vistiplau de la presidència i pot tenir una destinació externa o interna.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088