8.9 Les comunicacions electròniques

A l’Administració, cada vegada són més habituals les comunicacions formals per mitjà del correu electrònic o de missatges curts que es reben al mòbil (SMS). Es tracta d’aplicacions informàtiques que permeten transferir missatges de manera immediata a un sol destinatari o fer enviaments col·lectius, servint-se de llistes de distribució.

El fet que tinguin un suport electrònic no implica que l’emissor hagi d’obviar la redacció o el disseny en aquests documents. De la mateixa manera que quan escrivim una carta, una circular o una nota interna tenim cura d’aspectes com ara la presentació, el tractament personal, el registre lingüístic, l’organització de la informació, etc., també hem de controlar tots aquests aspectes quan redactem una comunicació electrònica.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088