8.10 La nota interna

La nota interna és el document que es fa servir per comunicar-se entre diferents unitats administratives.

És un document alternatiu a l’ofici, àgil i restringit, que se sol utilitzar per convocar determinades persones a una reunió (en el cas que no es tracti de la sessió d’un òrgan col·legiat i s’hagi de fer servir la convocatòria de sessió), o per donar-los o sol·licitar-los informació.

En el cas, cada vegada més freqüent, que trametem la nota interna per correu electrònic, l’adaptarem a les característiques de les comunicacions electròniques (prescindirem de la datació, etc.).

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088