8.9.2.6 Informació addicional

A les comunicacions electròniques, especialment en els correus electrònics, es pot afegir, opcionalment, un apartat d’informació addicional en forma de post scriptum —locució llatina que vol dir ‘després de l’escrit’—, que introduïm per mitjà de la sigla PS. En aquests casos no fem servir la sigla PD (que vol dir ‘després de la data’), ja que es tracta de textos no datats. Convé, però, no abusar d’aquest recurs, i assegurar-nos que el que hi diem no és oportú d’incloure-ho en el cos del document.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088