8.9.2.4 Nucli

La secció principal de la comunicació electrònica correspon al cos del missatge, el contingut i l’extensió del qual varien segons l’objecte de la comunicació. No obstant això, en les comunicacions electròniques és especialment pertinent tendir a la màxima brevetat possible dins de la correcció general.

Quan adjuntem un o diversos arxius, cal que ho indiquem, i fins i tot pot ser recomanable que en fem una breu descripció en el cos del missatge.

En els SMS se sol optar per una redacció impersonal, que informa d’alguna cosa amb la màxima concisió possible. De tota manera, convé evitar l’ús de determinades abreviacions que només són pròpies de registres molt informals.

  • Us informem q ja em fet l ingres d 1236,56 € al cc q ns vau indicar (ref fra. 3/2010).
  • Us informem que ja hem fet l’ingrés de 1.236,56 € al c/c que ens vau indicar (ref. factura 3/2010).

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088