8.1.2 Les fórmules de salutació i comiat

En la documentació administrativa i en la protocol·lària, les fórmules de salutació i comiat es fan servir en determinats documents, com ara en les cartes. Aquestes fórmules s’han d’ajustar al to relacional del conjunt del document.

El tractament més general de salutació és el de senyor/senyora, que és alhora respectuós i atent, però segons el grau de confiança, es pot optar per una de les fórmules que es donen més avall, ordenades de més a menys confiança, i adaptant el gènere al del destinatari.

La fórmula de comiat s’ha de correspondre a la salutació que hàgim fet servir. Per això, cal evitar l’aparició d’una fórmula de salutació afectuosa (Benvolguda Marta) i una fórmula de comiat freda (Ben atentament) o viceversa. A continuació es relacionen les fórmules de comiat i de salutació, d’acord amb el registre que correspongui.

Benvolgut/uda [nom propi]

 

 

Cordialment / Ben cordialment / Una salutació cordial / Molt cordialment

 

 

 

Benvolgut/uda amic/iga

Benvolgut/uda company/a

Benvolgut/uda

Benvolgut/uda senyor/a

 

 

Senyor/a

Atentament

Distingit/ida senyor/a

 

Ben atentament / Molt atentament /              Amb les salutacions més distingides

 

També es pot incloure l’expressió de comiat dins de l’última frase de la carta.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos atentament.

Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us saludo ben atentament.

Rep una salutació cordial.

La fórmula de comiat va seguida d’una coma quan no inclou cap forma verbal i, per tant, és una frase incompleta (Ben atentament,), i, en canvi, s’acaba amb punt quan n’inclou una i, doncs, és una frase completa (Us saludo ben atentament.).

Les expressions de salutació i de comiat que s’ofereixen més amunt són només alguns exemples, i no pretenen limitar tot el ventall de fórmules possibles. Se’n poden fer servir d’altres si es considera convenient, sempre que, és clar, siguin adequades des de tots els punts de vista.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088