8.1.4 La identificació del document

Els documents que formen part d’un expedient administratiu s’han d’identificar perquè es puguin conèixer a primer cop d’ull les dades més rellevants: el tipus de document de què es tracta, l’expedient de què forma part, etcètera.

Les dades d’identificació van al marge superior esquerre, a sota la capçalera, en cos de lletra 10 (vegeu 1.1.1, «El cos de la lletra»). Generalment s’hi fan constar les inicials de la persona que dicta o redacta el document, amb majúscules, i de qui l’escriu, amb minúscules, separades per una barra inclinada; a sota, hi va el número que identifica l’expedient seguit de l’any escrit de manera completa i de la sigla de la unitat administrativa o l’òrgan que l’emet separats per una barra inclinada, i a continuació, el títol concís de l’expedient (sense punt final). S’hi poden incorporar altres dades complementàries seguint els mateixos criteris.

RO/sm

134/2010SC

Informe sobre [...]

En alguns documents, a més, s’hi fa constar un títol identificatiu, amb majúscules i en negreta, com ara NOTA INTERNA, DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR, etcètera (vegeu l’apartat d’identificació de cada document).

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088