8.1.5 El nucli

En el nucli s’exposa la informació essencial que es vol transmetre en el document. Per a la redacció del nucli cal tenir en compte els principis bàsics de la redacció administrativa, com ara la claredat, la concisió, l’estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació, així com el to que escaigui per a cada cas. Per tant, a banda de tenir presents els criteris generals esmentats, caldrà consultar la informació específica per a cada document.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088