8.1.6 La datació

La datació és una fórmula integrada per dos elements inseparables: el lloc i la data. Va separada del paràgraf precedent i del següent per una línia en blanc, i s’escriu abans de la signatura, excepte en la carta (vegeu 8.8, «La carta»), en què s’escriu després. En la datació han de figurar el municipi on s’emet el document i la data, separats per una coma i sense punt final.

  • Cal fer servir la denominació oficial dels municipis establerta al Nomenclàtor oficial de toponímia major, que es pot consultar en línia a http://ves.cat/aP4R.

El municipi i la data no han d’anar precedits de la preposició a. A la data, el dia del mes s’escriu en xifres, el mes amb minúscules i l’any sencer en xifres, enllaçats amb la preposició de o bé la contracció del. A l’expressió de l’any no hem de posar punt per indicar el miler.

La simplificació de la data amb punts, guionets o barres inclinades, o indicant el mes en xifres no es considera adequada en la datació dels documents administratius o protocol·laris, excepte en cartes de to molt informal.

  • A Banyoles, a 27 de setembre de 2.010
  • Banyoles, 27 de setembre de 2010

 

  • Fornells de la Selva, 19/10/2010
  • Fornells de la Selva, 19 d’octubre del 2010

 
 


 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088