Compra Pública

El servei de Compra Pública de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, té com a objectiu transformar la compra pública local, passant d’un model simple d’aprovisionar-se de béns i serveis a un model de compra pública estratègica en què l’administració local usa la contractació per fer polítiques públiques, sobretot en àmbits de millora del medi ambient, de millora de condicions socials i d’impuls de la innovació.

El servei de Compra Pública de la Diputació de Girona ofereix un canal obert d’ajuda i suport, tant des de l’àmbit de l’administració local com des de l’àmbit de l’empresa, per propiciar una comunió senzilla entre empreses i administració per universalitzar la compra pública electrònica.

El servei de Compra Pública ha establert indicadors per tal que tots els agents implicats en la compra pública disposin de dades en obert i de forma transparent per millorar la presa de decisions.

Serveis i activitats

Dades de contacte