Condicions generals de contractació dels serveis de representació teatral i actuació musical

Els contractes de serveis de representació teatral i actuació musical són privats, d'acord amb l'article 26 de la LCSP, per la qual cosa només s'aplica la LCSP en les fases de preparació i adjudicació del contracte. Els contractes de representació teatral i actuació musical despleguen la seva naturalesa privada un cop signats, bàsicament en les fases d'execució, modificació i extinció. Aquesta dualitat d'ordenaments jurídics implica que no es pugui aplicar supletòriament la LCSP en les fases posteriors a l'adjudicació i que calgui, doncs, un cos normatiu que reguli de forma detallada aquestes fases.

Davant d'una manca evident de normativa i de directrius homogènies i generals del sector, la Diputació de Girona ha considerat necessari dictar aquestes condicions generals i establir les clàusules essencials per tal d'oferir garanties jurídiques a la tramitació de contractes de serveis de representació teatral i actuació musical a la Diputació de Girona i el seu grup institucional, i perquè aquesta tramitació s'ajusti a la llei i als usos del sector.

Aquestes condicions generals també poden servir de model a la resta d'ens locals de la demarcació de Girona. Per això, es podran consultar les condicions generals i el contracte específic del servei de representació teatral i actuació musical en l'apartat de documentació i, a més, se'n facilitarà un model en format editable amb indicacions per adaptar el document a la realitat de cada administració.

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

LCSP

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb: contractacio@suport.ddgi.cat

Serveis responsables

Compra Pública
Compra Pública - Espai de l'administració

Documentació