Consulta d'operacions pressupostàries

Podeu consultar les operacions pressupostàries accedint amb el vostre NIF/CIF/NIE i els últims 5 dígits del compte corrent que vau fer constar en la fitxa de creditor facilitada.

Identificació
 • Diputació de Girona
 • Dipsalut
 • Xaloc
 • Consorci de les Vies Verdes de Girona
 • Conservatori de Música Isaac Albéniz
 • Consorci Costa Brava
 • Consorci d'Arts Escèniques Salt Girona
 • Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
 • Fundació Casa de Cultura
 • Cilma
 • Consorci de les Gavarres
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016

Autenticant
Aquesta consulta és accessible als ens del sector públic, a l’efecte de determinar els ajustaments per consolidació de transferències entre administracions públiques en el càlcul del dèficit o superàvit en termes de comptabilitat nacional.

En cas que no us sigui possible identificar l’entitat respecte de la qual vulgueu fer la consulta, poseu-vos en contacte amb el departament d’Intervenció de la Diputació de Girona mitjançant l’adreça següent: intervencio@ddgi.cat

En el document Manual de consulta d'operacions, trobareu una guia per a l'ús d'aquesta aplicació.