Les comissions informatives i de seguiment

Les comissions informatives i de seguiment de les àrees de gestió són els òrgans permanents d'estudi, d'informe i de consulta sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Ple, com també responsables del seguiment de la gestió dels òrgans de la Diputació. També poden emetre dictàmens en relació amb els assumptes del seu àmbit, si són de la competència de la Junta de Govern i si aquesta ho requereix.

Els diputats i diputades tenen dret a participar en les comissions informatives en representació del seu grup polític. El Ple determina el nombre i els components de cada comissió informativa amb criteris de proporcionalitat.

Les comissions informatives de la Diputació de Girona es corresponen amb les àrees en què es divideix la corporació i són les següents:

Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local

Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Vicepresident

Vocals:

Albert Piñeira i Brosel

Maria Àngels Planas i Crous

Jaume Dulsat i Rodríguez

Josep Sala i Leal

Roser Estañol i Torrent

Montserrat Mindan i Cortada

Joaquim Ayats i Bartrina

Josep Maria Bagot i Belfort

Eva Viñolas i Marín

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Juli Fernández i Iruela

Joaquim Rodríguez i Vidal

Marta Guillaumes i Pibernat

Gisela Saladich i Parés

Carles Motas i López

Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació

Josep Piferrer i Puig

Josep Piferrer i Puig

Vicepresident

Vocals:

Jordi Masquef i Creus

Jordi Xargay i Congost

Jordi Camps i Vicente

Eduard Llorà i Cullet

Maria Àngels Planas i Crous

Montserrat Mindan i Cortada

Joaquim Ayats i Bartrina

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Eva Viñolas i Marín

Joan Fàbrega i Solé

Pere Casellas i Borrell

Beatriz Ventura i Navarro

Marta Guillaumes i Pibernat

Gisela Saladich i Parés

Carles Motas i López

Comissió Informativa d'Acció Social

Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Presidenta

Vocals:

Albert Piñeira i Brosel

Maria Àngels Planas i Crous

Jordi Camps i Vicente

Jordi Masquef i Creus

Josep Sala i Leal

Roser Estañol i Torrent

Josep Piferrer i Puig

Eva Viñolas i Marín

Lluís Amat i Batalla

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Pere Casellas i Borrell

Beatriz Ventura i Navarro

Marta Guillaumes i Pibernat

Gisela Saladich i Parés

Carles Motas i López

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Anna Barnadas i López

Lluís Amat i Batalla

Vicepresident

Vocals:

Albert Piñeira i Brosel

Jaume Dulsat i Rodríguez

Jordi Xargay i Congost

Josep Sala i Leal

Eduard Llorà i Cullet

Montserrat Mindán i Cortada

Josep Maria Bagot i Belfort

Joan Fàbrega i Solé

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Eva Viñolas i Marín

Juli Fernández i Iruela

Joaquim Rodríguez i Vidal

Marta Guillaumes i Pibernat

Gisela Saladich i Parés

Carles Motas i López