Grups polítics (2019-2023)

Els Grups polítics representats a la Diputació de Girona són:

Grup Socialista de la Diputació de Girona

  • President de grup: Il·ltre. Sr. Pere Casellas Borrell
  • Portaveu: Il·ltre. Sr. Juli Fernàndez Iruela
  • Portaveu adjunt: Il·ltre. Sr. Joaquim Rodríguez i Vidal

 

Grup Candidatura Unitat Popular

  • Presidenta de grup: Il·ltre. Sra. Marta Guillaumes i Pibernat
  • Portaveu: Il·ltre. Sra. Marta Guillaumes i Pibernat

 

Grup Independents de la Selva

  • Presidenta de grup: Il·ltre. Sra. Gisela Saladich Parés
  • Portaveu: Il·ltre. Sra. Gisela Saladich Parés

 

Grup Tots per l'Empordà

  • President de grup: Il·lm. Sr. Carles Motas López
  • Portaveu: Il·lm. Sr. Carles Motas López