Directori de contactes

Centraleta
972 185 000
Suggeriments
suggeriments@ddgi.cat

 

Presidència

Gabinet de Presidència
972 185 000
presidencia@ddgi.cat
Vicepresidència
972 185 118
vicepresidentprimer@ddgi.cat
Protocol
972 185 004
protocol@ddgi.cat
Difusió
972 185 056
difusio@ddgi.cat
Serveis Lingüístics
972 185 126
osl@ddgi.cat
Unitat de gestió de la informació
972 185 000
Parc Mòbil
972 209 809

Cultura, Noves Tecnologies i Esports

Cooperació Cultural
972 184 837
cultura@ddgi.cat
Biblioteques
972 426 530
serveidebiblioteques@ddgi.cat
Comunicació Cultural
972 185 143
comunicaciocultural@ddgi.cat
Monuments
972 185 194
monuments@ddgi.cat
INSPAI Centre de la Imatge
972 185 058
info@inspai.cat
Noves Tecnologies
972 184 849
informatica@ddgi.cat
Servei d'Esports
972 184 834
esports@ddgi.cat

Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local

Secretaria General
972 185 017
secretaria@ddgi.cat
Intervenció
972 185 052
intervencio@ddgi.cat
Tresoreria
972 185 117
tresoreria@ddgi.cat
Servei Jurídics
972 185 140
sjuridic@ddgi.cat
Servei d'Arxius i Gestió de Documents
972 184 840
arxiu@ddgi.cat
Compra Pública
972 185 059
contractacio@ddgi.cat
Organització i Recursos Humans Corporatiu
972 185 036
recursos.humans@ddgi.cat
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
972 185 181
promocioeconomica@ddgi.cat
Patrimoni i Expropiacions
972 184 838
expropiacions@ddgi.cat
Habitatge
972 184 843
habitatge@ddgi.cat
Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència
972 184 844
participaciociutadana@ddgi.cat
Servei d'Enginyeria - Protecció Civil
972 185 160
enginyeria@ddgi.cat
Servei d'Arquitectura
972 185 106
arquitectura@ddgi.cat
Assistència i cooperació als municipis
972 185 070
cooperaciomunicipal@ddgi.cat

Territori i Sostenibilitat

Medi Ambient
972 185 085
medi.ambient@ddgi.cat
Xarxa Viària
972 185 157
xarxaviaria@ddgi.cat
Servei de Programes Europeus
972 185 041
europa@ddgi.cat

Altres Centres

DIPSALUT, Oranisme de Salut Pública
972 414 720
info@dipsalut.cat
XALOC, Xarxa Local de Municipis
872 081 791
administracio@xalocgirona.cat
Conservatori de Música Isaac Albéniz
972 200 129
conservatori@cmg.cat
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
972 208 401
costabrava@costabrava.cat
SEMEGA, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada
972 630 288
semega@semega.cat
Casa de Cultura de Girona
972 202 013
info@casadecultura.org
Consorci Vies Verdes de Girona
972 486 950
info@viesverdes.org
Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
972 222 726
info@ccbgi.org
Consorci de les Gavarres
972 643 695
consorci@gavarres.cat