Organigrama dels membres del Govern

Corporació

Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

Vicepresident 1rPresident de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local
Albert Piñeira i Brosel

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident 2nPresident de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, i diputat delegat de Cultura
Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Vicepresidenta 3aPresidenta de la Comissió Informativa d’Acció Social
Maria Àngels Planas i Crous

Maria Àngels Planas i Crous

Vicepresidenta 4aPresidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, i diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics
Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Diputat delegat de Promoció i desenvolupament econòmic i local
Jordi Xargay i Congost

Jordi Xargay i Congost

Diputat delegat de Xarxa viària i Noves tecnologies
Jordi Masquef i Creus

Jordi Masquef i Creus

Diputat delegat de Servei d’Esports
Josep Maria Bagot i Belfot

Josep Maria Bagot i Belfot

Diputat delegat de Suport a Entitats Locals
Roser Estañol i Torrent

Roser Estañol i Torrent

Diputada delegada de Recursos Humans
Roser Estañol i Torrent

Eva Viñolas i Marín

Diputada delegada d’Assistència als Petits Municipis
Joaquim Ayats i Bartrina

Joaquim Ayats i Bartrina

Diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals
Montserrat Mindan i Cortada

Montserrat Mindan i Cortada

Diputada delegada de Programes Europeus
Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Diputada delegada d’Acció Social
Josep Piferrer i Puig

Josep Piferrer i Puig

Diputat delegat d’Educació
Joan Fàbrega i Solé

Joan Fàbrega i Solé

Diputat delegat de Desenvolupament Sostenible i de Contractació Pública
Joaquim Ayats Bartrina

Lluís Amat i Batalla

Diputat delegat de Medi Ambient

Organismes autònoms i ens vinculats

Miquel Noguer i Planas

Miquel Noguer i Planas

President del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

President del Consorci de les Gavarres
Albert Piñeira i Brosel

Albert Piñeira i Brosel

President delegat de la Casa de Cultura i del Conservatori de Música
Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Presidenta delegada de Dipsalut
Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

President delegat de XALOC
Eduard Llorà i Cullet

Eduard Llorà i Cullet

President delegat del Consorci de les Vies Verdes
Josep Sala i Leal

Josep Sala i Leal

President delegat de SEMEGA
Josep Maria Vidal i Vidal

Josep Maria Vidal i Vidal

President delegat de SUMAR