Programa 1. Suport jurídic en la tramitació de la contractació menor

El Ple de la Diputació de Girona de 17 d'abril de 2018 va aprovar la instrucció sobre la tramitació de contractes menors a la Diputació i al seu grup institucional. Aquesta instrucció incorporava tots els procediments i tots els models per adaptar la contractació menor a les noves exigències derivades de l'entrada en vigor de la nova llei de contractes del sector públic.

El Ple de la Diputació de Girona de data 24 de març de 2020, ha aprovat la modificació de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona i el seu tex refós. Aquesta modificació incorpora tots els canvis normatius de la pròpia llei de contractes del sector públic, de la llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i incorpora els darrers pronunciaments de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. A més a més, el text refós inclou l'actualització dels seus procediments i models.

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:
contractacio@suport.ddgi.cat

Serveis responsables

Compra Pública - Espai de l'administració
Compra Pública

Documentació