Pla de serveis d'assistència en matèria d'habitatge de la Diputació de Girona

El Servei d'Habitatge de l'Àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, ofereix als ajuntaments de la demarcació de Girona una sèrie de serveis en el marc de les polítiques d'habitatge, en coordinació i col·laboració amb altres administracions.

 

Els serveis i programes que s'ofereixen són els següents:

 

 

Si voleu rebre informació de les modificacions de la documentació d'aquest servei subscriviu-vos al nostre butlletí. Entreu la vostra adreça de correu electrònic.
Adreça electrònica* :
Nom de l'administració o empresa :
Accepto la política de protecció de dades de la Diputació de Girona

 

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar una sol·licitud en què indiquin els recursos que demanen, i ho han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), que cal presentar mitjançant la plataforma EACAT.

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida.

Normativa

Més informació

Habitatge@ddgi.cat

Departament responsable

Habitatge

Documentació