S.1.2. Habitatge buit

Assessorament en actuacions locals en l'àmbit de l'habitatge buit. S'entén per habitatge buit  l'habitatge que roman desocupat, sense causa justificada, per un termini superior a dos anys.

 

L'existència d'habitatge buit genera d'altres problemàtiques de més difícil gestió com són la degradació del parc vacant  o l'ocupació irregular del mateix. En aquest sentit els ens locals disposen de diferents actuacions per intentar abordar aquesta problemàtica i generar més opcions d'accés a l'habitatge.

 

L'assessorament en l'àmbit de l'habitatge buit pot englobar les diferents actuacions recollides a continuació:

  • Anàlisi i diagnosi de l'habitatge buit.
  • Actuacions locals.
  • Sessions de treball per elaborar documentació estandarditzada.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al recurs cal presentar una sol·licitud acompanyada de la informació i les dades necessàries per poder dur a terme el servei sol·licitat.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ajuntament.

Departament responsable

Habitatge