Acció Social, Salut Pública, Habitatge, Joventut i Educació