Formacions del Servei d'Assistència

El servei d'assistència als òrgans interventors dissenyarà un Pla de formació anual que tindrà en compte les necessitats dels ens locals i les novetats legislatives, organitzatives i tècniques en l'àmbit temàtic del pla de serveis. Aquest pla de formació s'adaptarà a la disponibilitat i suficiència de recursos.

Es preveu la creació de grups de treball amb els ens locals interessats en temàtiques específiques per aprofundir sobre aquests temes i per facilitar l'aprenentatge compartit a partir de l'intercanvi d'experiències.

 

Properes formacions

 

Formacions finalitzades:

 

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona adherides al servei.

Accés al servei

Inscripció a les sessions d'acord amb les condicions previstes per a cada formació.

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:

assistenciainterventor@ddgi.cat
suportcontrol@ddgi.cat
funciocomptable@ddgi.cat

Serveis responsables

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals
Intervenció General