Jornada sobre l'Impacte del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en l'Àmbit Pressupostari i de Funció Pública a les Entitats Locals per a l'Exercici 2023

Informar de les principals novetats de caràcter econòmic previstes en el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023.

Destinataris

La Jornada es dirigeix als secretaris interventors, interventors, tresorers, tècnics i altres professionals d'Administració local. Donada la limitació de places es prioritzaran les inscripcions de la província Girona.

Programa de la jornada

De 9.00 a 9.30 h
Benvinguda i inauguració de la Jornada
a càrrec de Miquel Noguer i Planas, President de la Diputació de Girona.

De 9.30 a 11.00 h
Novetats del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en l'àmbit pressupostari.
Gabriel Hurtado López, Subdirector General d'Estudis Financers d'Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

 

De 11.00 a 11.30 h
Work cafè

De 11.30 a 13.00 h
Novetats del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en matèria de funció pública.
Iciar Pérez-Baroja Verde, Subdirectora General de Relacions amb altres Administracions. Direcció General de Funció Pública

 

De 13.00 a 13.15 h
Clausura de la Jornada

Justificant d'assistència

Les persones que assisteixin a la jornada rebran un justificant d'assistència.

 
 
 

CAT / ES

Inscripcions

Formalitzar inscripció

El termini d'inscripció finalitzarà el 21 de novembre de 2022.

La inscripció a la jornada és gratuïta.

Per a més informació, escriviu un missatge a la direcció de correu electrònic assistenciainterventor@ddgi.cat
o bé telefoneu al telèfon 972 185 118.

Dates i horari

Divendres, 2 de desembre de 2022
De 9.00 a 13.15 h

Lloc

Hotel Carlemany
Plaça Miquel Santaló i Parvorell, 1 - 17002 Girona