V Jornada Anual del Servei d'Assistència a l'Òrgan Interventor dels Ens Locals de Girona

El Servei d'Assistència a l'Òrgan Interventor de la Diputació de Girona va iniciar l'organització d'aquestes jornades anuals l'any 2018 amb l'objectiu d'aprofundir en l'exercici del control intern i de la funció comptable, i exposar les novetats del Servei d'Assistència.

Amb el pas del temps aquestes jornades s'han consolidat com a punt de trobada i de referència de tècnics i professionals d'aquesta matèria.

Aquest any, a la jornada s'abordarà la necessitat d'innovar des de tots els àmbits de l'Administració, també des del control intern, la gestió econòmica i la rendició de comptes. Igualment, es tractarà de l'adequació dels plans antifrau als riscos de cada entitat i de les novetats previstes pel Servei d'Assistència per a l'exercici 2022.

 

Destinataris

La jornada està dirigida als secretaris interventors, interventors, tresorers, tècnics i altres professionals de l'Administració local que exerceixin el control intern i/o la funció de comptabilitat.

 

Programa de la jornada

8.30 h
Lliurament de documentació

 

De 9.00 a 9.15 h
Benvinguda

 

De 9.15 a 10.00 h
«Las diputaciones y el cumplimiento de las leyes de transparencia en materia económica y contable en el ámbito local»
Enrique Benítez Palma, tècnic de l'Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) i exconseller de la Cámara de Cuentas de Andalucía

 

De 10.00 a 10.45 h
«El repte de la sostenibilitat, l'eficàcia i l'eficiència en els pressupostos públics»
Esther Pallarols i Llinàs, directora general de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

 

De 10.45 a 11.30 h
«Actuaciones de los interventores para la aplicación de las medidas financieras recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022»
Gabriel Hurtado López, Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública

 

D'11.30 a 12.00 h
Pausa cafè

 

De 12.00 a 12.45 h
«Innovar desde el control: nuevos retos de los órganos interventores»
Sara Hernández Ibabe, interventora general i directora de l'Oficina de la Gestión del Cambio de la Diputación Provincial de Huelva

 

De 12.45 a 13.30 h
«Planes antifraude: una oportunidad para reforzar la integridad y el control interno de las entidades locales»
Eloy Morán Méndez, auditor del Consello de Contas de Galicia i president de la Comissió Tècnica de Prevenció de la Corrupció del Consello de Contas de Galicia

 

De 13.30 a 13.45 h
«Novetats per al 2022 del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de la Diputació de Girona»
Imma Molas Pujol, cap del Servei d'Assistència a l'Òrgan Interventor de la Diputació de Girona

 

De 13.45 a 14.00 h
Cloenda de la jornada
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona

 

Certificat d'assistència

Les persones que assisteixin a la jornada rebran un certificat d'assistència.

 
 
 

Inscripcions

Formalitzar inscripció

A causa de la crisi sanitària actual, durant la jornada se seguiran els protocols de seguretat i prevenció contra la COVID-19 establerts en aquell moment.

La jornada es durà a terme, sempre que la situació ho permeti, tant en modalitat presencial com en modalitat virtual.

La inscripció a la jornada és gratuïta.

Per a més informació,
es pot consultar l'entorn web del Servei d'Assistència
o bé trucar al 972 184 881.

El termini d'inscripció finalitza el 25 de març de 2022.

Atès que les places són limitades, es cobriran preferentment amb personal de les entitats locals de Girona.

Dates i horari

Divendres 1 d'abril de 2022
De 8.30 a 14.30 h

Lloc

Auditori Palau de Congressos de Girona
Pg. de la Devesa, 35. 17001 Girona