II Jornada sobre l'Impacte del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en l'Àmbit Pressupostari a les Entitats Locals per a l'Exercici 2024

Informar de les principals novetats de caràcter econòmic previstes en el Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2024.

Destinataris

La Jornada es dirigeix als secretaris interventors, interventors, tresorers, càrrecs electes, tècnics i altres professionals de les entitats locals de Girona.

Programa de la jornada

De 9.00 a 9.30 h
Benvinguda i inauguració de la Jornada
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona

De 9.30 a 11.00 h
«Els efectes de les regles fiscals en els pressupostos de les entitats locals»
Gabriel Hurtado López, subdirector general d'Estudis Financers d'Entitats Locals. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

De 11.00 a 11.30 h
«Presentació de la Guia bàsica 03, per a l'exercici del control permanent planificable obligatori de les entitats del sector públic local»
Ernest Ruiz Garcia, viceinterventor de la Diputació de Girona

De 11.30 a 12.15 h
Pausa i cafè

De 12.15 a 13.45 h
«El règim de tutela financera de les entitats locals: principals novetats»
Ramon Auset Martí, responsable de l'Àrea de Corporacions Locals. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya

De 13.45 a 14.00 h
Clausura de la Jornada

Justificant d'assistència

Les persones que assisteixin a la Jornada rebran un justificant d'assistència.

 
 
 

Inscripcions

Formalitzar inscripció

El termini d'inscripció finalitzarà l'11 d'octubre de 2023.

La inscripció a la Jornada es gratuïta.

Per a més informació, escriviu un missatge a l'adreça de correu electrònic assistenciainterventor@ddgi.cat
o bé telefoneu al telèfon 972 185 118.

Dates i horari

Divendres, 20 d'octubre de 2023
De 9.00 a 14.00 h

Lloc

Hotel Carlemany
Plaça Miquel Santaló i Parvorell, 1 - 17002 Girona