Notícies

El president Miquel Noguer inaugura la segona edició del Màster en hisenda autonòmica i local a Girona

Foto : El president Miquel Noguer inaugura la segona edició del Màster en hisenda autonòmica i local a Girona

Aquest any es du a terme el Postgrau en finançament, pressupost i comptabilitat pública, que té continuació amb el Postgrau en gestió econòmica avançada

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha inaugurat aquest dimecres a la tarda la segona edició del Màster en hisenda autonòmica i local a la Casa de Cultura. En l'acte també hi han participat: Joaquim Solé, director del Màster en hisenda autonòmica i local i catedràtic d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona; Yolanda M. Toral, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de la província de Girona; Maite Vilalta, directora del Màster en hisenda autonòmica i local i professora de la Universitat de Barcelona; Núria Josa, interventora; Ernest Ruiz, viceinterventor, i Mar Domènech, cap del servei de comptabilitat de la Diputació de Girona, a més dels alumnes de la formació.

Aquest any es fa el Postgrau en finançament, pressupost i comptabilitat pública, que té continuació amb el Postgrau en gestió econòmica avançada, que s'impartirà l'any vinent. Junts componen el MàsterHAL, el Màster en hisenda autonòmica i local de la Universitat de Barcelona, iniciat el curs 1987-1988 i únic en la seva especialitat a tot Catalunya.

El Postgrau en finançament, pressupost i comptabilitat pública de la Universitat de Barcelona té com a objectiu donar una formació bàsica completa de nivell universitari en gestió financera, pressupostària i comptable dels ens locals.

El curs s'adreça tant al personal tècnic i als càrrecs electes amb titulació universitària que treballen a les àrees econòmiques de les entitats locals o en són responsables, com als graduats recents. Tot i que es prioritzen els alumnes amb titulació universitària, també s'ofereixen places per a no universitaris que treballin en les seccions econòmiques dels ajuntaments.

El postgrau no solament pretén donar coneixements, sinó també criteri per ajudar a prendre decisions als polítics locals en els temes tributaris, financers i pressupostaris. A més, el curs treballa les diferents habilitats que ha de tenir un servidor públic dins de l'àrea econòmica.

L'equip directiu i de professors compta amb l'aval de trenta edicions realitzades en els darrers trenta anys a la Universitat de Barcelona, i amb quasi sis-cents exalumnes. És l'únic postgrau de la seva especialitat a Catalunya, i gaudeix de la confiança de les institucions públiques de Catalunya i de moltes entitats locals que, any rere any, compten de fornir-se de tècnics que han realitzat el MàsterHAL.

Els alumnes que segueixen aquest postgrau bàsic en hisenda autonòmica i local poden seguir formant-se amb el Postgrau en gestió econòmica avançada, que porta set edicions a la Universitat de Barcelona. La superació dels dos postgraus (bàsic i avançat) junt amb un treball de final de màster permeten aconseguir el títol de Màster en hisenda autonòmica i local per la Universitat de Barcelona.

Impartit en la seva totalitat a la Casa de Cultura, el postgrau té un preu de matrícula especial gràcies al suport financer de la Diputació de Girona, mitjançant el conveni subscrit amb la Universitat de Barcelona.

Impulsat per la Diputació de Girona, el postgrau té com a objectiu ajudar a cobrir les mancances dels tècnics de gestió econòmica als ajuntaments i altres entitats locals gironines. El president Miquel Noguer ha dit en la seva intervenció: «Des de la Diputació de Girona impulsem aquesta formació per ajudar els ajuntaments i les entitats gironines a cobrir les mancances de tècnics de gestió econòmica. Els alumnes d'aquest postgrau són el futur per garantir la renovació que l'Administració local necessita».

El programa del postgrau consta de cinc mòduls: federalisme fiscal, finançament autonòmic, finançament local, gestió pressupostària i comptabilitat pública i control. Té una durada de 250 hores lectives i s'imparteix els dimecres i els divendres de 16.30 h a 19.30 h, i els dissabtes de 10 h a 13 h, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona.

Documentació

Postgrau 1 GIRONA 03/03/2022