Notícies

La IV Jornada de Control Intern del Sector Públic Local reuneix 401 professionals de l'Administració local

Foto : La IV Jornada de Control Intern del Sector Públic Local reuneix 401 professionals de l'Administració local

La Diputació de Girona organitza aquesta formació anual que, per primer cop, s'ha fet en format virtual i que ha tingut participants d'arreu de Catalunya i de l'Estat

El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha obert la jornada, en la qual s'han exposat els principals canvis legals en control intern per a aquest 2021

Aquest matí ha tingut lloc la IV Jornada de Control Intern del Sector Públic Local, que des de l'any 2018 organitza la Diputació de Girona dins del seu marc formatiu anual. La sessió d'enguany, que s'ha pogut seguir en directe via streaming, ha reunit uns quatre-cents secretaris interventors, interventors, tresorers, càrrecs electes, tècnics i altres professionals de l'Administració local tant de l'àmbit català com estatal.

«Per primer cop, i com a conseqüència de les mesures establertes per a la prevenció de la COVID-19, la formació és virtual. Tanmateix, és precisament gràcies a aquest format que en aquesta edició 2021 s'ha pogut pràcticament duplicar el nombre de tècnics i càrrecs electes que avui hi esteu participant, fet que també ha facilitat que la pugueu seguir més enllà de les comarques gironines», ha assenyalat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, en la seva benvinguda a la jornada.

En concret, segons les últimes xifres d'inscripcions el 64,6% dels participants s'han connectat des de fora de la demarcació de Girona (el 177 d'arreu de Catalunya i 82 de la resta de l'Estat, 82) i un 35 % dins de les comarques gironines, 142 en concret. En les edicions anteriors, l'aforament estava limitat a dos-cents participants i pràcticament tots procedien d'ens locals gironins.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, també ha volgut destacar que aquest alt seguiment de la jornada «afavoreix l'assoliment del principal objectiu d'aquesta iniciativa, que no és altre que ajudar a millorar l'exercici del control intern de les entitats locals» i garantir, així, uns estàndards de qualitat acceptables i una gestió eficient dels recursos públics.

Quatre ponències impartides per experts
La jornada ha comptat amb la intervenció d'Antonio Arias, cap de servei d'organització administrativa de la Universitat d'Oviedo. En la seva presentació, titulada «Últims pronunciaments de les institucions de control extern referent a les entitats locals», Arias ha fet un recorregut pels informes de fiscalització més recents publicats per institucions de control extern que afecten les entitats locals.

Antonio Mira-Perceval, síndic de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, ha donat a conèixer els resultats d'una actuació pionera: l'avaluació del control intern dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. En la seva ponència, «L'avaluació del control intern local. Experiències i resultats de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana», ha explicat que aquesta tasca, que es realitza des de l'any 2013 tant a les diputacions com a vint-i-set ajuntaments de més de 20.000 habitants de la comunitat. Aquesta avaluació els ofereix informació detallada de la situació del control intern de les entitats locals valencianes i els permet prendre mesures per millorar-la.

Després de la pausa, ha tingut lloc la ponència «Pressupostos generals de l'Estat per al 2021: Novetats. Efectes de la suspensió de les regles fiscals en els pressupostos de les entitats locals», impartida per Gabriel Hurtado, subdirector general d'Estudis i Finançament d'Entitats Locals del Ministerio de Hacienda. Hurtado hi ha analitzat els antecedents i els efectes de la suspensió en els pressupostos locals i, finalment, ha desglossat les modificacions més importants de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 que afecten el sector local per a l'exercici d'enguany.

La presentació impartida per la interventora i el viceinterventor de la Diputació de Girona, Núria Josa i Ernest Ruiz respectivament, ha tancat la jornada. En aquesta darrera ponència, «El Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals», s'han exposat les principals línies d'aquest servei de la Diputació de Girona, adreçat als òrgans interventors de les entitats locals gironines.

La IV Jornada de Control Intern del Sector Públic Local, a YouTube
Totes les persones que no hagin pogut seguir la IV Jornada de Control Intern del Sector Públic Local, o bé que vulguin tornar a visualitzar-la, ja ho poden fer al canal de YouTube de la Diputació de Girona, a l'enllaç : http://bit.ly/JCILDDGI21

#JCILDdGI  #ControlInternDdGI