Notícies

Legislació urbanística i cadastre immobiliari, temes de la tercera sessió del X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local

Foto : Legislació urbanística i cadastre immobiliari, temes de la tercera sessió del X Seminari Ramon Massaguer d'Actualitza

El diputat Quim Ayats n'ha fet la presentació i ha donat la benvinguda als assistents


La tercera sessió del X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local s'ha portat a terme aquest divendres al matí de forma telemàtica. El diputat Quim Ayats ha donat la benvinguda als assistents a aquest esdeveniment, on anualment s'analitzen els temes d'actualització juridicoeconòmica i es posa especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten els ens locals.

Aquesta tercera sessió està dedicada, en primer lloc, a les principals novetats de la legislació urbanística catalana i, en segon lloc, al cadastre immobiliari, amb les modificacions introduïdes a la normativa que afecten la determinació del valor de referència i altres aspectes de la gestió cadastral.

En la seva intervenció, el diputat Quim Ayats ha subratllat: «El Seminari és un espai on trobareu nous coneixements i les darreres actualitzacions legals i jurisprudencials que afecten els ens locals. Legislació urbanística i cadastre són els temes d'aquestes ponències, que ben segur us ajudaran a aprofundir i a resoldre els dubtes que tingueu en aquest àmbit».

«Principals novetats de la legislació urbanística catalana i les valoracions d'immobles, en especial, el valor de referència» ha estat el títol de la primera ponència d'avui, del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra.

El ponent ha destacat que amb la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic aprovada el desembre de 2021 s'han incorporat diversos aspectes que afecten el text refós de la Llei d'urbanisme. Atesa la complexitat de la temàtica i a fi de resoldre els dubtes que puguin generar les possibles interpretacions de la Llei, és útil donar a conèixer i exposar aquestes novetats. És indubtable que la Llei d'acompanyament ha afectat la legislació urbanística, i són els tècnics i juristes dels diferents àmbits els qui han d'aplicar i interpretar la normativa.

Aquesta jornada, doncs, ha permès conèixer quines són les novetats incorporades en la legislació urbanística, com també els efectes d'aquestes modificacions. Les mesures persegueixen tres grans objectius: atendre la realitat dels petits municipis i del món rural, facilitar l'impuls econòmic i simplificar tramitacions.

Seguidament, ha estat el torn de la ponència «Cadastre immobiliari», amb Carmen Giménez i Joan Vila, gerent territorial i cap del servei de coordinació de processos cadastrals de la Gerència Territorial del Cadastre de Girona, respectivament.

En la ponència que han presentat, han fet una breu introducció sobre la normativa bàsica cadastral i, a continuació, han comentat les modificacions introduïdes en el Reial decret legislatiu 1/2004 per la Llei 11/2021, que afecten la determinació del valor de referència i altres aspectes de la gestió cadastral. Així mateix, han analitzat l'escenari d'ús fiscal del valor cadastral i del valor de referència i han comentat la incidència de la nova regulació  en l'impost de béns immobles i l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

La presentació ha analitzat també el valor cadastral, les ponències de valors i les diferents classes de procediments de valoració col·lectiva cadastral, així com les conseqüències de l'aplicació de coeficients d'actualització de l'article 32 del RDLEG 1/2004 en els valors establerts. També ha tractat la nova regulació que la Llei 11/2021 fa del valor de referencia de la Direcció General del Cadastre.

Finalment, els ponents han resumit els procediments vigents de manteniment cadastral, peça clau per aconseguir l'objectiu de disposar d'una base de dades cadastral permanentment actualitzada. I han incidit en el fet que el model de manteniment cadastral ha evolucionat cap a la col·laboració, l'anticipació i l'eliminació de carregues al ciutadà, de manera que els nous procediments de comunicació regulats en la Llei 11/2021 comporten un pas endavant important per a un manteniment més simple i immediat, basat en l'intercanvi d'informació entre administracions.

El X Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local és organitzat per la Diputació de Girona. Consta de set sessions, que fan especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals.

Queden encara quatre sessions de formació més, de temàtiques variades i que es desenvoluparan únicament en format telemàtic fins al mes de desembre. Són les següents:

  • «Anàlisi de riscos de control intern en el context dels plans antifrau» (23 de setembre)
  • «Marc d'integritat institucional i bústies ètiques» (21 d'octubre)
  • «Els mecanismes previstos a la normativa de contractació per fer front a la crisi de les matèries primeres» (25 de novembre)
  • «La contractació de les persones a l'Administració local al dia. Novetats normatives i jurisprudencials» (16 de desembre)

Convé recordar que, coincidint amb la desena edició, el Seminari incorpora el nom de Ramon Massaguer a la denominació oficial. Així ho va decidir la Diputació de Girona, organitzadora de l'esdeveniment, com a homenatge al mestratge jurídic municipal de qui va ser secretari general de la corporació entre el juliol de 1984 i el juny de 1989.

Des de l'any passat, la Diputació de Girona organitza el Seminari Ramon Massaguer d'Actualització Jurídica i Dret Local després d'integrar el Departament de Formació de XALOC a la corporació. Les primeres vuit edicions les havia organitzat XALOC.

Documentació