Notícies

La Diputació reuneix 400 professionals de tot Catalunya i de l'Estat per aprofundir en el control intern de les entitats locals

Foto : La Diputació reuneix 400 professionals de tot Catalunya i de l'Estat per aprofundir en el control intern de les entit

La V Jornada Anual del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori de Girona i també s'ha pogut seguir en format telemàtic

El president de la corporació, Miquel Noguer, ha tancat l'esdeveniment, que ha tornat a comptar amb ponents de reconegut prestigi professional

L'Auditori de Girona ha acollit aquest divendres al matí la V Jornada Anual del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona, que organitza la Diputació de Girona dins del seu marc formatiu. Després que la passada edició hagués de tenir lloc telemàticament a causa de la situació pandèmica, la d'enguany s'ha pogut seguir en els dos formats. 

En total, 400 professionals de l'Administració local de tot Catalunya i de la resta de l'Estat (secretaris interventors, interventors, tresorers i tècnics) han assistit en aquesta jornada, creada el 2018 amb el propòsit d'aprofundir en els seus coneixements en l'exercici del control intern així com de donar-los a conèixer les darreres modificacions en aquest àmbit. 

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha tancat l'esdeveniment, que ha abordat en aquesta edició la necessitat d'innovar des de tots els àmbits de l'Administració, també des del control intern, la gestió econòmica i la rendició de comptes. A més, s'hi ha tractat l'adequació dels plans antifrau als riscos de cada entitat i les novetats previstes per aquest 2022 pel Servei d'Assistència de la corporació. 

«Amb el pas del temps, aquestes jornades s'han consolidat com un punt de referència de tècnics i professionals d'aquesta matèria amb l'objectiu de garantir uns estàndards de qualitat acceptables en l'exercici de les funcions de comptabilitat i control intern dels ens locals», ha destacat el president, Miquel Noguer, que ha remarcat el «prestigi professional» dels seus ponents. 

La programació

La V Jornada Anual del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona ha constat de sis ponències impartides per experts d'arreu de l'Estat en aquest àmbit. La primera ha anat a càrrec d'Enrique Benítez, exconseller de la Cámara de Cuentas de Andalucía, sota el títol de «Las diputaciones y el cumplimiento de las leyes de transparencia en materia económica y contable en el ámbito local». 

Posteriorment, Esther Pallarols, directora general de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, ha fet una exposició titulada «El repte de la sostenibilitat, l'eficàcia i l'eficiència en els pressupostos públics», i Gabriel Hurtado, subdirector general d'Estudis Financers d'Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, ha impartit una ponència sota el títol «Actuaciones de los interventores para la aplicación de las medidas financieras recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022». 

Després de la pausa, ha tingut lloc la ponència «Innovar desde el control: Nuevos retos de los órganos interventores», a càrrec de Sara Hernández, interventora general i directora de l'Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación Provincial de Huelva. Després Eloy Morán, auditor del Consello de Contas de Galicia i president de la Comissió Tècnica de Prevenció de la Corrupció del Consello de Contas de Galícia, ha parlat sobre «Planes antifraude: una oportunidad para reforzar la integridad y el control interno de las entidades locales». 

Finalment, Ernest Ruiz, viceinterventor de la Diputació de Girona, ha exposat les novetats d'enguany d'aquest Servei de la Diputació de Girona, que assisteix els òrgans interventors dels ens locals de la demarcació, prioritàriament els de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió. La seva voluntat és establir-hi uns procediments de control intern i de comptabilitat, una metodologia d'aplicació i uns criteris d'actuació homogenis a tot el territori. 

Documentació