Publicacions sobre algunes actuacions de restauració realitzades pel Servei de Monuments

Recull de publicacions informatives sobre algunes de les actuacions de restauració de béns immobles de valor patrimonial realitzades al Servei de Monuments de la Diputació de Girona (redacció del projecte i direcció tècnica de l’obra)

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats

Accés al servei

Els treballs es poden consultar a través del web de la Diputació de Girona.

Departament responsable

Monuments

Documentació

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A